[ad_1]

هم سن و سالان او از مجموعه C همیشه آنچه را که او روی میز آورد را تحسین نمی کردند. اکنون یک رهبر باید بیاموزد که چگونه این پویایی را در نقش اجرایی جدید خود تغییر دهد.[ad_2]

منبع: bighat-news.ir