چه همین ماده را به شکل ماسک سیاه رخ به فعالیت ببرید و یا به شکل پاککنندههای اساسی کربن سیاه، پودر دوست داستنی چربی مازاد مرحله پوست را جذب می نماید و پوستی قابل انعطاف و شفاف به شما تحویل میدهد. زغال فعال در تصفیه هوا، آب و فاضلاب به جهت حذف آلاینده هایی مثل بخارات روغن، بو و دیگر هیدروکربن ها به کار می رود. از قبلی تا امروز زغال فعال شده یکی از از حساس ترین مواد برای تصفیه آب و هوا به شمار می رود که حتی در سپید کردن سطح ها و دندان ها هم نقش مهمی دارند. از کربن اکتیو یا این که فعال برای سفید کردن دندانها نیز استعمال میشود. کربن فعال گرانولی یا این که بلاکی به دانه های درشت از کربن های فعال شده به شیوه های شیمیایی و فیزیکی گفته میشود که در اثر ذرات آب از آن، بسیاری از آلاینده ها حذف می گردند. لازم به ذکر است که دسته پودری همین ذغال ها بخش اعظم در فیلتر کربنی گزینه استعمال قرار گرفته و تاثیر متعددی بر حذف آلاینده ها اهمیت توشه منفی دارند. پودر کربن فعال (Powdered Active Carbon) پس از ساخت در ترازو های مختلفی ارائه می‌شود که مرسوم ترین آن‌ها قطر 0.15 تا 0.25 میلی متر داشته و سایز کمتر از یک میلی متر دارند. به دلیل تعداد حفرات بالای اکتیو کربن، یک گرم از آن بیش از ۳۰۰۰ متر مربع سطح تماس دارد. عبور آب از فیلتر کربنی باعث می گردد تا آلاینده هایی که سبب ساز به تغییر‌و تحول رنگ و بو شده اند به بدنه فیلتر چسبیده و آب تصفیه شده از آن خارج گردد. اکتیو کربن اهمیت % وزنی ۵۰ با Celite به عنوان فاز ساکن در کروماتوگرافی فشار ذیل تجزیه کربوهیدراتها استعمال میشود. این نوع کربن تماما مشابه به پودر بوده و به این ادله توان جذب در آنها بسیار فراوان میباشد و میزان هر یک از ذرات آن حدود 0.18 میلیمتر می باشد. شرکت جاکوبی سوئد JACOBI از دارای شهرت ترین شرکت های ساخت کننده کربن اکتیو در اروپا می باشد که کربن اکتیو آن در صنعت های تصفیه آب و بازیافت طلا و … برای اشخاصی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از فیلتر کربن فعال هوا ، شما احتمالا می توانید اساسی ما در ورقه وب تماس بگیرید.