در همگی اشخاص نمیتوان یک علت معلوم برای ژنیکوماستی پیدا کرد و ممکن است پیدایش این حادثه به چند فاکتور بستگی داشته باشد. اگر چه همگی مصرف کنندگان چنین داروهای همین ایراد را پیدا نمی کنند ولی به حیث می برسد ژنتیک در همین بیماری تا حدودی منجر بروز آن می شود. اگر بزرگ شدن سینه به ادله تجمع چربی باشد، ایراد مهم تیتر پسودو ژنیکوماستی شناخته خواهد شد. ژینکوماستی ممکن هست منجر التهاب و اهمیت شدن سینهها شود. این بیماری در میان بدنسازان مضاعف شایع هست که در آن غدد شیری موجود در سینه پایین تأثیر هورمون قرار می گیرند و شروع به رشد می کنند. در صورتی که مرحله هورمون های زنانه مانند استروژن در بدن مردان بالا برود موجب عدم تعادل حساس هورمون های مردانه یا آندروژن ها می شود و در سرانجام یکی از علامت ها آن بزرگ شدن سینه ها در مردان است. این خطرات و بقیه موارد قبل از رضایت شما به طور تام آیتم ژنیکوماستی یک طرفه چیست دعوا قرار میگیرند. مهمترین نکته در این آیتم مهارت و تجربه جراح و میزان مرغوب بودن جراحیهای پیشین وی است. حیاتی در حیث گرفتن همین نکته شاید شما نگران مصرف این گونه مواد غذایی باشید و چنین موادی را مسئول ژنیکوماستی بدانید، البته مطابق یافتهها، استروژن موجود در غذاها نمیتواند مرحله استروژنتان را بالا چیره شود و هیچ ربطی به ژینکوماستی ندارد. البته کمی استروژن که مسئول رشد جنسی در خانم ها می باشد، در تن مردان نیز تولید می شود. در خانم ها اهمیت فعال شدن هورمون های جنسی زنانه این بافت رشد می نماید البته در مردان که هورمون تستوسترون دارد، رشد نکرده باقی می ماند. تن مردان هورمونی به نام تستوسترون تولید می کند که در طول بازه زمانی بلوغ، رشد جنسی را بر عهده دارد. همین مشکل می تواند به عامل بر هم تناول کردن تعادل دو هورمون ژنیکوماستی نی نی سایت در تن باشد. این عارضه چنانچه بر اثر چاقی هم باشد منجربه کاهش جذابیت اندام آقایان می شود و خوبتر می باشد در اسرع وقت به جهت از بین بردن آن مبادرت کنید. در صورتی که مصرف داروی خاصی باعث ایجاد ژنیکوماستی شده باشد، دکتر از بیمار می خواهد که مصرف آن دارو را رخنه کرده و یا در بعضی موردها دستور به مصرف داروی دیگری می دهد.