[ad_1]

1 فوریه 2021

طی سال گذشته ، میلیون ها نفر جلسات خود را از دفاتر یا کافه ها به صفحه رایانه در خانه منتقل کرده اند. این هنجار جدیدی است که ممکن است رویایی برای افراد درونگرا به نظر برسد. اما واقعیت طاقت فرسا است – نه فقط برای افراد درونگرا ، بلکه برای همه.

بنابراین چگونه کار را از سوزاندن کامل ما دور کنیم؟ در این قسمت ویژه پاداش پیشرو مورا آرونز-مله با پادکست TED Business در مورد چگونگی محافظت از انرژی و مرزهای خود هنگام کار از راه دور صحبت می کند.

HBR Presents شبکه ای از پادکست های تهیه شده توسط ویراستاران HBR است که بهترین ایده های تجاری را از ذهن مدیران برجسته در اختیار شما قرار می دهد. نظرات و نظرات بیان شده صرفاً نظرات نویسندگان است و لزوماً منعکس کننده سیاستهای رسمی یا موضع هاروارد تجارت ریویو یا شرکتهای وابسته به آن نیست.

[ad_2]

منبع: bighat-news.ir