عملگرهای پایانی در سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک معمولا سیلندرها و موتورها هستند. در مقابل، در صنایع بهداشتی که نیروی مقداری نیاز باشد، به کار گیری از فرایندهای پنوماتیک مرجح است. توقف آن هم اصلی یه خرده تأخیر انجام می شود. هزینه ایجاد بالابر هیدرولیک بسته به مدل بالابر هیدرولیکی، بعد ها بالابر، ارتفاع بالابر، نوع و توان موتور و همینطور محل کارگزاری آن گوناگون خواهد بود. برای مثال، در یک دستگاه بالابر هیدرولیک، عملگر سیستم همان سیلندر یا این که جک هیدرولیک است. بهترین محل مثال گیری در رتبه نخستین آن‌گاه از پمپ و در درجه بعدی نمونه گیری از مخزن روغن در زمان کار سیستم و یا این که فورا بعد از خاموش شدن می باشد. شرکت بهران یک کمپانی ایرانی می باشد و یکی از محصولات بهران روغن هیدرولیک H68 بهران که جز بهترین روغن هیدرولیک همین شرکت محسوب می فشار شکن هیدرولیک دیپلماتیک شود. به طور کلی، برای صنایعی که تمیزی در آن ها حیاتی نداشته باشد و اقتدار متعددی واجب باشد، خوب تر می باشد از هیدرولیک استفاده شود. در غیر اینصورت میزان بازدهی یونیت به طور قابل ملاحظهای کمتر پیدا میکند. از عدم مسدود شدن و یا این که عدم پوسیدگی ابزار به طور مرتبا اطمینان کنید. هنگام جابجا کردن ابزار گوناگون و پس از تمام شدن عملیات، شلنگ هوا را ببندید. همین روغن مثل روغن ترمز فعالیت کرده و به نوعی سبب ساز جاری تر شدن چرخش دستور و انتقال قدرت به امر اتومبیل و سایر بخش های هیدرولیکی خودرو می گردد. هیدرولیک و پنوماتیک امروزه بخش قطع نشدنی از صنعت جهان می باشد که کلیدی وجود آن‌ها ایجاد انبوه کلیدی شتاب بالای انواع قطعات قابلیت و امکان پذیر می شود. تبدیل و تقویت سیگنال های دستی، برقی و پنوماتیکی بوسیله واسطه های (Interfaces) بین بخش در دست گرفتن توان و بخش در اختیار گرفتن سیگنال فشار شکن هیدرولیک برقی صورت می گیرند. سادگی و دقت در اختیار گرفتن ۴. دارای این وجود، حرکت سیلندر هیدرولیک را در شرایط های متعدد کورسِ سیلندر اساسی اعتنا زیادی می قدرت انتخاب کرد. ماشین های قدیمی تر که از سیستم های فرمان مکانیکی بهره می بردند به دلیل سختی چرخش امر در شرایط ایست و یا حرکت حساس سرعت کم، جای خویش را به اتومبیل های فرمان هیدرولیکی داده اند که بوسیله روغن هیدرولیک به سادگی همین عمل انجام می شود. روغن های هیدرولیک تنها در دعوا حرکت و چرخش امر ماشین به فعالیت نمی مراحل و کاربرد همین روغن در صنایع گوناگون بسیار است.