طرح تاج پیستون بستگی به صورت افشانه سوخت پاشیده شده از انژکتور دارد. در همین وضعیت که غایت شتاب به ۳۸۰ km بر ساعت محدود میشود، امکان تجربهی ۱.۵ نیروی جی تولید پیستون تبریز وجود دارد. تایرهای شیرون بهطور سفارشی بوسیله برند میشلن ساخته می شود که در مقایسه اهمیت ویرون، درجلو ۲۰ میلیمتر پهنتر (۳۵۵) و درعقب ۱۰ میلیتر باریکتر (۲۸۵) هستند. در حالت استاندارد، طول شیرون ۱۲۱ سانتیمتر می باشد که ولی کلیدی توجه به حالتهای متفاوت رانندگی و دستیابی به داونفورس قابل قبول، مدام در هم اکنون تغییر‌و تحول است. می بایست بهخاطر داشته باشیم که نیروی رو به ذیل یا داونفورس، در کل بخشهای خودرو وجود دارد. XP90 به عبارتی تویوتا یاریس سدان یا این که ویوس نسل دوم هست که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ ساخت شده است. برخلاف ویرون، در شیرون از سیستم تایر پنچر رو PAX میشلن که مستضعف پروسه یگانه تعویض بوده استعمال نشده است. حذف تایرهای PAX علاوه بر کاهش وزن کلی، در هزینههای تعمیر و حفظ شیرون نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود. در سرعت ۴۲۰ کیلومتر بر ساعت حدود ۳۰۰۰ نیروی جی به قطر تایر وارد میشود، بدین ترتیب این قطعهی ریز ۷.۵ کیلوگرم وزن خواهد شرکت پیستون تبریز داشت. اهمیت کارگزاری خارج از مرکز گژن پین پیستون نوعی حرکت نوسانی انجام می دهد و بر یک طرف آن نسبت به طرف دیگر فشار بیشتری وارد می شود. غلظت سوخت وارد شده به باطن موتور بیش از حد و اندازه اندک باشد، به این معنی که سوخت خیلی رقیق باشد. گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی اشاعه بیشتری دارا‌هستند اما گونه آهنگری آن برای موتور های سنگین و مالامال قدرت استعمال می شود. این آلیاژ در حرارت های زیاد کلیدی انبساط زیاد مقداری است و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی خودداری می نماید . در چرخه حرارت ذیل سیستم خنک کننده یک رادیاتور دارای گنجایش ۱۲ لیتر آب وجود داراست تا از داغ شدن اینترکولر در وضعیت توقف و آغاز مداوم جلوگیری شود. بهطور کلی دو مدار مهم خنک کننده در همین ابرخودرو کارگزاری شده است: یک چرخهی حرارت بالا (اصلی) برای پیشرانه و یک چرخه حرارت ذیل برای اینترکولر. حلقه در اختیار گرفتن روغن طبق معمول از دو حلقه تراش میل کروم نازک ساخته می شود که مسافت ای دربین آنها قرار دیتا شده میباشد تا روغن خارج شود. مهندسی همین ابرخودرو بهگونهای میباشد که باوجود پیشرانهی W16 هیچ لرزش و تکانی به راننده منتقل نشود. ممکن است بتوان از نادر تفاوت های مدیریتی و مهندسی سایپا و کشور ایران اتومبیل در سال های اخیر را توسعه پلت فرم در سایپا دانست. مدیریت پروژه موتور M15TC اظهار داشت: «تاکنون بیش از ۵۰ دستگاه موتور به مراد تحلیل بعد ها پروژه، مانند مهیا سازی خودروها برای آزمون های کالیبراسیون، ABS ، AIRBAG و خنک کاری از گروه مگاموتور ایجاد و به شرکت سایپا ارسال شده است؛ همچنین ۲۰ موتور مثال سازی شده دیگر در موسسات داخلی و خارجی آزمونهای عملکردی خود را دارای موفقیت به انتها رساندهاند». داخل دستگاه اسپرسو ساز همراه، پیمانه برای مقدار قهوه وجود دارد. مهیا نمودن اسپرسو اساسی این دستگاه خیلی راحت می باشد. و حیاتی اعمال فشار مطلوب بر روی محور از روغن ریزی دوری می کند. ما سالیان سال بر تقویت و تجهیز تیم مهندسی، بر تقویت و تجهیز تیمهای R&D و بر نهادینهکردن علم فنی در کمپانی اقدام کرده ایم؛ همین متاع امروز و دیروز نیست، باید سال های سال دانش فنی ثبت و ضبط شود، نهادینه شود و تبدیل شود به عمل روزمره تیم مهندسی و گروه R&D که امروز بتوانند عمل به این عظمت را فارغ از وابستگی به مهندسین خارجی به ثمر برسانند. واژه رینگ برگرفته از یک واژه و کلمه انگلیسی پیستون که به همان رخ اساسی در لهجه فارسی رایج شده و معنای آن حلقه است. سرویس منظم سیستم خنککاری خودرو که شامل فن، رادیاتور، واتر پمپ و ترموستات می‌گردد میتواند از بالا رفتن دمای پیستون و مشکلات در پی آن پیشگیری کند. در اخیر حالت رانندگی غایت سرعت قرار دارد که برای فعال کردن آن به کلید اختصاصی نیاز است. از آنجا که پیستون و ادوات دارای ربط به آن همگی از آلیاژهای ویژه ای ساخته شده و در مراحل ایجاد طاقت فرسا میشوند، نمیتوان از بر روی ظاهر تشخیص داد که کدام یک اصل می باشد و کدام یک تقلبی. پیشرانه و سیستم خنک کننده در کنار هم به سیستم اگزوز تیتانیومی و ۶ مبدل کاتالیست متصل هستند؛ کاتالیستهایی که در مقایسه اصلی مدل بی آلایش در ماشین های جادهای، ۶ برابر بزرگتر هستند. جالب هست بدانید که درصورت باز نمودن و قرار دادن تمام فیبرهای استفاده شده در شاسی یکپارچه کنار هم، مسافتی هم اندازه ۹ برابر فاصلهی در بین زمین تا کرهی ماه اشغال میشود. رخنه گژن پین: همین بخش محل قرار دادن گژن پین است. در این رخ حلقه اهمیت نیروی بیشتری به جداره سیلندر چسبیده و از خروج سوخت و هوای فشرده خودداری می کند. در بعضی از خودروها هم در هر سیلندر از دو سوپاپ محل ورود و دو سوپاپ خروجی استفاده می شود که به آن سیلندر ، سیلندر چهار سوپاپه گفته می شود.