مثل همه روشهای جراحی پلاستیک صورت، انجام مجزاسازی و تحلیلهای پیش از جراحی (آنالیز) به جهت باز‌نگری طریق پهناور نمودن چانه ضرورت دارد. پزشک طرزی از روشهای متعدد همچون پروتز و تزریق ژل برای بهبود حالت ظاهری چانه به کار گیری میکند. چنانچه از شیوه برش داخل دهانی استفاده شد، توصیه می شود تا چند روز پس از عمل یک رژیم غذایی نرم گزینش کنید تا جراحت دهن سریعتر بهبود یابد. و تقریبا 2 هفته دوران می پیروزی تا مریض به فعالیتهای طبیعی خود بازگردد. بیمار به منظور باز‌نگری عدم ابتلا به عفونت و یا تورم بیش از در بیمارستان خواهد ماند. قابلیت دارااست تا چندین ماه پس ازعمل زنخدان بیمار کمی تورم داشته باشد که به مرور روزگار بر طرف می شود. این بانداژ می بایست به مدت 24 ساعت بر روی چانه بماند. ‮‭۴‬- سهل انگاری و عدم اطلاع از روش ها و تکنیکای کلینیکی و آزمایشگاهی و ساختن پروتزی که بر اساس اصول علمی پایدار نباشد در بخش اعظمی از موردها عامل ناکامی در تهیه و تنظیم پروتز تمام می باشد وایجاد ناراحتی و ضایعه می کند. ‮‭۹‬- در اکثری از موارد زخمی که در دهان ایجاد می شود ناشی از ایرادهایی است که در خود پروتز وجود دارد. ‮‭۲‬- ادله بسیاری از موارد عدم موفقیت ها فراهم نکردن بیمار از نظر جسمی و دیوانه برای قبول پروتز و مستعد نبودن وضعیت موضعی وهمچنین عدم شناخت واقعی مریض از ماهیت پروتز کامل و کارایی آن نسبت به ماندگاری پروتز فک دندانهای طبیعی است. ‮‭۱‬- بیماران قبل از آغاز هرکار باید از نظر شرایطی دهانی، فیزیکی، روانی و تندرست عمومی گزینه بررسی و ارزیابی قرار گیرند. اکثر شکایات بیماران پروتز تمام مربوط به فقدان گیر ودر عاقبت مشکلات ناشی از آن در پروتز فک تحت است. در دربین مشکلات مربوط به اکلون بیشترین اختلال ناشی از عدم تصویب درست ‮‭CR‬ وانطباق آن اساسی ‮‭CO‬ است. بعد از آن از انجام جراحی چانه، بوسیله جراح زیبایی چانه ، چانه حیاتی یک بانداژ فشاری بسته می شود. آنگاه از اینکه تصمیم قطعی برای انجام جراحی پروتز چانه گرفتید اولی کاری که قبل از هر مبادرت دیگری بایستی انجام دهید انتخاب بهترین جراح پلاستیک در بابل یا این که در هر شهر دیگری میباشد که در آنجا سکونت دارید.