ویژگی دوزینگ پمپ ها – دوزینگ پمپ

حرکت رفت و برگشتی پیستون در دوزینگ پمپ دیافراگم دیسکی به سیال هیدرولیک وارد شده و منجر حرکت دیافراگم به جلو و عقب می شود. هدف های جزئی: در صنعت ،انتخاب پمپها ومخازن متناسب اصلی نیاز-موضوع فراوان مهمی می باشد درنتیجه همین مجموعه تصمیم بر آن گرفت که تحقیقاتی موثر در این موضوع تهیه وارائه نماید تا بتواند داده ها علمی خود ودیگر اعضای کلاس را دراین مورد قضیه پر با درصنعت ارتقاء دهد. در حالت ایده ال پمپ هایی را گزینه به کارگیری قرار می دهیم که مدام در بهترین حالت خویش فعالیت می کنند.اما در دنیای واقعی به ندرت پیش می آید بتوانیم از یک ساخت کننده پمپی دریافت کنیم که بازدهی آن به الزامات گزینه نظر ما نزدیک باشد.و یا پیدا نمودن راهی که بتواند عملکرد پمپ را درنقطه بیشترین بازدهی و یا این که نزدیک به ان نقطه محافظت نماید محال به لحاظ می رسد.البته مهندسین کاربردی راههایی برای بهینه سازی گزینش پمپها دارند.یک رویه این میباشد که پمپ مطلوب را معلوم نموده و مشخصه های آن را به قدری ظریف ذکر کنیم که پمپهای دیگر را شامل نشود.در صنعتی که رقابت بر سر بهترین پیشنهادات وجود داراست این کار گزینه قبول واقع نمی شود.روش دیگر ابلاغ نمودن مشخصات پمپ بصورت پارامترهای اساسی می باشد.این پارامترها عبارتند از: جریان هد – افت فشار- ، حداکثر قدرت ترمز، حداقل بازدهی پمپاژ،حداقل ضریب اقتدار موتور و حداکثر سرعت موتور. دبی دوزینگ پمپ به صورت دستی یا اتوماتیک تنظیم می شود و مهم دقت به کاربری مترینگ پمپ ها نیازی به دبی مضاعف نیست. به جهت دوری از رسوب در سیستم RO، از آنتی اسکالنت (Antiscalant) به کار گیری می شود. میباشد مسائلي كه سبب ساز كاويتاسيون مي شوند: ١-افت فشاربيش از حد در نصیب ورودي پمپ به دليل گرفتگي صافي و لوله هـا و… ۳-هواگيري پمپ . ۴-بازكردن مسيرهاي اب خنك كننده درصورت وجود. ۷-اطمينان ازروان چرخيدن وگيرنداشتن پمپ ۸-چك كردن كليه قسمت ها ازنظرنشتي. ۸-مكانيزم تبديل حركت دوراني به حركت رفت وبرگشتي.شامل: الف ميل لنگ ب-ياتاقان هاي ثابت ومتحرك ج-دسته شاتون د-چرخ دنده هاي كاهش دهنده بدور ۹-سيستم روغنكاري نصیب هاي متحرك مشخصه هاي كاري پمپ هاي پيستوني نقطه كاري واقعي اين پمپ ها رابا تغييردادن توان (توان ) ورودي ، راندمان و سکو حرارت مايع مي تـوان تغيير داد. حركت پلانجر به سمت بالابراي حالت تراكم بوسیله ميل بادامكي كه باميل لنـگ حركـت مـي كنـدانجام مـي شـودو به وسیله فنرپلانجر به سمت پايين حركت مي كندتاعمل مكش انجام شود . انواع پمپهاي ديافراگمي عبارتند از: ۱پمپ ديافراگمي مكانيكي كه در آن ديافاگم به يك مكانيزم رفت وبرگشتي مكانيكي مثل ميل بادامك خـارج ازمركز ياحركت شيطانك كه حركت نوساني يا رفت و برگشتي را به آن انتقال مـي دهـد مـرت بط اسـت كـه نمونه كاربردي ان پمپ هاي بنزين اتومبيل ياسيفون است. محاسن پمپ ها ي ديافراگمي ۱ -مهمترين حسن اين پمپ هاعدم تماس بين مايع پمپ شونده باقطعات پمپ هست كه عاملي حيـاتي ومهـم براي پمپاژ موادسمي وخطرناك بشمارمي ايد. ٥-تغيير مايع پمپ شونده به دليل تغييرات شرايط عملياتي (پمپاژ مايعات سبك تر) وظايف اصلي ياتاقان ها شامل ۱ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي شعاعي ۲ -كنترل كردن وجذب وانتقال نيروهاي محوري ۳ -كاهش اصطكاك ۴ -قراردادن محوردريك موقيت مطلوب عوامل كاهشدهنده طول عمربال برينگ ها ۱-مسائل ومشكلات ناشي ازنصب ۲-عدم هم محوري ۳-باربيش ازحدروي برينگ ۴-گرماي بيش ازحد ۵-روغن نامناسب ۶-روغنكاري ناقص ۷-مناسب نبودن برينگ براي ان شرايط(طراحي غلط) ۸-كثيف بودن روغن ۹-ارتعاشات بيش ازحدمحور ۱۰-مسائل ناشي ازحمل ونقل ۱۱-جريان هاي الكتريكي مسائلي كه منجر كم شدن فلو میشود: ۱-هواگيري نشدن كامل پمپ ۲-پائين بودن دوزینگ پمپ اسید سرعت گرداننده . در صورتی که شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم دوزینگ پمپ سلامت آب لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

حتما بخوانید:
کتاب شكوفايي نبوغ كودك چگونه استعدادهاي طبيعي كودك خود اثر اندرو فولر پندار تابان انتشارات آگاه
قدرت گرفته توسط وبسایـــت سمنـــدون