از گزاره مباحث مربوط به نماینده قانونی مهاجرت عبارتند: مسافرت از طريق سرمايه گذاری، مسافرت از طريق تخصص کاری، هجرت از طريق همسر، هجرت از طريق ويزای تحصیلی و هجرت از طريق پناهندگی است. در حقوق دولتی مصر نیز بر لزوم انجام مقدمات گزینه وکالت تأکید شده است. در هر شکل پزشک نیز مثل هر انسان دیگری در قبال زخم هایی که ممکن می باشد بر پیکر یا جان مریض وارد آورد وکیل دادگستری کرج مسئولیت دارد. آیا شما هم به دنبال وکیل با تجربه تهران می باشید و می‌خواهید وکالت پرونده های خود را به چنین شخص حرفه ای بسپارید؟ اخیرا اهمیت یکی از دوستانم به دفتر کار فروش شما در انقلاب آمدیم و من جهت های دروسی مثل قانون مجازات را به او توصیه کردم. پس آنچه اصول عمل شما را محکم می سازد، به کارگیری از سرویس ها بنیادی و تخصصی است. بهنظر بنده علیاکبر خرمدین به عامل این‌که شغل نظامی داشت و از یک سری اصول و نظم خاصی در زندگی پیروی میکرد، این شخصیت وی دارای شخصیت فرزندان خود، بابک و آرزو در تعارض بود بههمیندلیل هیچ وقت ابراز ندامت نکرد. گذشته از این؛ خواص انعطاف پذیری که در جی۵ می باشد نمی گذارد از تفریحاتمان غافل شویم مثلا در روزها کنکور هیچ قسمتی از سریال کره ای آیتم عشق و علاقه ام را از دست ندادم طوری برنامه ریزی کرده بودم که موقع تماشای سریال، هم‌زمان شامم را بخورم و جی برگهایم را نیز آنالیز کنم. درصورتیکه من زهرا رجبی بودم که سوای به کار گیری از جی۵ وکیل شده و تمام مواد و قوانین حقوقی را به طرز سنتی خوانده مطمئنا مواردی برایم پیش می آمد که حافظه ام آنگونه که باید کمک ام نمی کرد از اینرو اعتماد به نفسم هم زیر می آمد، از شغلم لذت نمی بردم در نتیجه موکلین کمتری را جذب و حتی احتمالا روزی از همین شغل حاشیه گیری وکیل در حصارک کرج می کردم. ماده 633 ضابطه مدنی هم مؤید این مسئله است. در همین صورت چنان چه موکل کار منافی حیاتی مسئله وکالت انجام دهد آن کار بلااثر تلقی خواهد شد. پس اهمیت توجه به همین قانون شالوده صلاحدید کانون وکلا شخصی به تیتر وکیل برای فرد گزینش خواهد شد. ممکن است در ابتدای فرمان داشتن یک وکیل عالی برای شما هزینه نخستین در بر داشته باشد البته در ادامه کار متوجه خواهید شد که نماینده قانونی ملکی خیلی به عمل شما می آید و باعث ترقی در پرونده حقوقی شما می گردد.