[ad_1]

رئیس او سفید است. کارمندان آن افراد رنگارنگی هستند. وقتی تنش های نژادی بالا می رود ، یک رهبر باید یاد بگیرد که چگونه هر دو را مدیریت کند.[ad_2]

منبع: bighat-news.ir