همین تغییرات هنوز این خودرو را تماما مطلوب رانندگی جاده نمیکند، ولی نسبت به قبل دوچندان چابک خیس شده و همچنین در طول تابستان میتوانید براحتی از کولر به کار گیری کنید، فارغ از این که مانند پیشین نگران بالا رفتن دمای آب موتور باشید. مثل به کارگیری از رینگ و پیستون ریو و افزایش حجم موتور به ۱۵۰۰ سی سی ، همچنین استعمال از لوله های میانی اگزوز تیبا (قطر بیشتری و طراحی بهینه تر نسبت به اگزوز پراید) و در نهایت استعمال از انباره عقب تیبا (قلاب ها و سر اگزوز باید برای نصب بر روی پراید مقداری تغییر و تحول یابد) و … همینطور می بایست گفت که اکثری از اشخاص میباشند که به دنبال شیوهای به جهت ایجاد صدا از اگزوز خودروی خویش هستند؛ بهترین راهحل برای این افراد را می توان به کارگیری از هدرز در حیث گرفت، ولی باید گفت هدرز نمیتواند صدای چندان بلندی تولید کند، ولی همان صدای تولیدی و ناچیز را میتوان یکصدای خوشایند در لحاظ گرفت که نزد رانندگان بهویژه جوانان از اهمیت ویژهای برخوردار است. در هدرز به جهت هر سیلندر یک خروجی تعبیه شده است تا پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی را اهمیت کمترین مقاومت در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر خارج کند. همانطور که گفته شد، کارگزاشتن همین قطعه یک امر آسان تلقی میشود، ولی بایستی گفت طراحی که به جهت ایجاد قطعه هدرز پراید یورو 4 فولادی حرفهای گزینه به کار گیری قرار میگیرد، معمولی نیست؛ در طراحی همین قطعه می توان به صیقلی بودن آن اشاره کرد، همینطور می بایست گفت در ساخت و طراحی هدرز پراید یورو 4 فولادی از فلزهایی زیرا فولاد، آلیاژهای مختلف و استیل به کارگیری میشود، بهرهگیری از همین قطعه باعث می‌شود که گازهای سوخته شده از احتراق، اصلی فشار و در مدتزمان یه خرده از موتور خارج شود. هدرز را می توان یک جایگزین برای مانیفولد خروجی پیشرانه بهحساب آورد که به برهان هزینهی بالایی که دارد، کاهش به وسیله خودروسازان گزینه به کار گیری قرار میگیرد، اما از آن در طراحی ماشینهای اسپرت و منحصر به فرد مسابقه استعمال می گردد و حتی ممکن است شما در ماشینهایی که جور بالایی دارند، همین قطعه را بهصورت فابریک تماشا کنید. هدرز پراید یورو 4 فولادی یک قطعه از اگزوز بهحساب میآید که می توان آن را جایگزین منیفولد چدنی فابریک موتور کرد که به دلیل طراحی بهتری که برای آن در لحاظ گرفتهشده، کمتر مصرف سوخت و بهبود قدرت خروجی موتور را در پی خواهد داشت. نصب همین قطعه بر روی اتومبیلهای شهری همگانی وجود ندارد و بخش اعظم زمانی بر روی اتومبیل شهری کارگزاشتن می شود که شخص صاحب خودرو خواستار این مورد قضیه باشد، البته برخی از موسسات ماشین نظیر بنز، بی ام و آئودی و دیگر برندهای اینچنینی به جهت طراحی اتومبیل های اسپرت خود، بهصورت فابریک از هدرز هدرز پراید انژکتوری به کارگیری میکنند. در ایجاد این محصول از استیل ضد زنگ ۳۰۴ اساسی طرز خم کاری دقیق به کار گرفته شده میباشد که اهمیت ساختار یکنواخت خود، موجب خروج آسان تر گازهای آلاینده، ارتقا توان و تنفس بهتر پیشرانه خودرو می شود. درصورتیکه شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه هدرز تقویت پراید لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.