نوباوه چه میزان طول می کشد تا با محیط اطراف خود آشنا شود؟ آیا او سریعا می تواند با تغییرات گوشه و کنار اطراف خودش سازگاری ساخت کند؟ آیا حاضر هست اسباب و اثاث بازی هایش را اهمیت دیگران به اشتراک بگذارد یا چیز جدیدی را امتحان کند؟ دیدم او هم خوابزده شده می باشد و حیاتی حالتی عجیب، به سر بریده نگاه می نماید و از شدت واهمه و ناراحتی، دندانهایش را بر هم میساید و به خود میلرزد. خلاقیت قابلیتی است که در همگان وجود دارد اما مستمند رویش و تقویت است تا به سر حد شکوفایی برسد. دوقلوهای همسان از نظر ژنتیکی 100 درصد یکسان هستند و از لحاظ حالت محیطی هم در موقعیت یکسانی به سر می برند. کودکان باید از نظر عاطفی احساس امنیت کنند. درصورتیکه کودکی این نقش ها را بشناسد آن وقت می داند که در وضعیت معلوم چگونه رفتار نماید و چه انتظاراتی از او دارند. نوپا شما عمده دوست داراست چه کاری را انجام دهد؟ هنگامی او را مجبور می کنید که کاری را که دوست ندارد انجام دهد، نظیر خوردن سبزیجات، زود خوابیدن یا این که انجام کارهای خانه چه واکنشی را از خودش نشان می دهد؟ کلام کردن دارای کودکان اطلاعات مهمی را در مورد اتفاقاتی که در طول روز به جهت نوباوه افتاده در اختیار شما قرار می دهد. اعتنا تمام به کودکان باعث احساس امنیت و معتبر در آن ها می کند و سبب ساز می شود که نوباوه با شما رابطه بیشتری برقرار کند. برای آشنایی بهتر کودک، می بایست به گوشه و کنار اطراف او دقت کنید. به جهت گذراندن وقت خویش مهم کودکان، برنامه ریزی کنید تا تمام توجه خود را صرف نقش کودکی محمد قریب او کنید. زیرا که همیشه پیشگیری خوب تر از درمان می باشد و تا منابع و عوامل پرخاشگری شناسایی و ریشه کن نشوند همین جراحت پا برجا خواهد بود. ـ در برعلیه هر آنچه آیتم علاقه او است، اصلی باشید؛ مثلاً چنانچه او به موهای شما یا این که صداهای خیره کننده و غریب که از خودتان میسازید، حساسیت نشان میدهد، او را ترغیب نمایید تا اهمیت همین چیزها بیشتر درگیر باشد. عملکرد کنید پاسخ همین پرسش ها را در رفتارهای طفل خودتان بازدید کنید. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اساسی نقش پذیری کودک وب سایت خود باشید.