از دیگر جزئیات موجود در لیست ارزش میلگرد میتوان به تاریخ و ساعت نهایی بهروزرسانی اشاره کرد. خرید میلگرد ۱۴ از کارگاه ارگ تبریز و میلگردهای ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ با استاندارد a3 ذیل بها بازار قابلیت و امکان پذیر است. خرید میلگرد ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ از کارخانه آریا ذوب هم اهمیت ارزش درب کارخانه انجام می شود. امکان خرید کردن میلگرد نیشابور از شرکت های وابسته به کارگاه فولاد خراسان باری میلگردهای ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ وجود دارد. بخش مهمی از تولیدات همین کارگاه به کشورهای خارجی صادر می شود. آج میلگرد مانع از بیرون کشیده شدن آن از داخل بتن می شود. میلگرد آجدار کارخانه ارگ تبریز از قطر ۱۰ تا قطر ۲۰ تولید می شود. در استاندارد ملی ایران به این دسته میلگرد آج 400 هم گفته می شود. ۱۵۰ طبق حساس استاندارد ملی ۳۱۳۲ ساخت میشود. میلگرد در سازههای بتنی نقش تقویتکننده را دارااست که منجر به استقامت بخش اعظم ساختمان میشود. مثال برداری برای اجرای آزمایش های مکانیکی میلگرد به چه صورت انجام میشود؟ از بهترین سوله های کشور ایران میتوان به میلگرد ذوب آهن اصفهان و میلگرد اهواز و میلگرد فایکو اشاره کرد که از کیفیت بالای برخوردار هستند و در ایران نیز مالامال مصرف هستند. همین محصولات بهترین دسته و در عین اکنون گرانترین گونه میلگرد می باشد که استفاده از آن در پروژه ها به دلیل غیر اقتصادی بودن آن خیلی متداول نمی باشد و در پروژه های مختص از آن استفاده می شود. هر نوع غلط در یک عدد از روند ساخت و ساز می تواند باعث به تولید یک سازه ی بی میزان مرغوب بودن شود. خرید کردن میلگرد از کارخانه روهیتا دزفول برای میلگرد آجدار ۸ و ۱۰ امکان پذیر است. بدین ترتیب در صورتی که با قطر ۱۰ میلیمتر تولید شود، وزن آن تفاوتی اهمیت نمونههای مشابه نخواهد داشت. میلگردهای آجدار حساس قطر ۲۰ ، ۲۲ و ۲۵ و ۲۸ و ۳۲ شاهین و ظفر بناب اصلی بها درب کارگاه در دسترس است. میلگردهای نیشابور به رخ مستقیم از سوله فولاد خراسان در قطرهای ۲۰ تا ۲۸ در دسترس است. خرید کردن میلگرد از کارگاه فولاد هیبرد به صورت مستقیم قابلیت و امکان پذیر است. میلگرد قطر ۱۰ در استاندارد a2 امکان خرید کردن مستقیم از درب کارگاه خواهد داشت. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم جوش میلگرد سر به سر بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.