«تاریک ترین ذهن ها» به کارگردانی جنیفر نلسون از دیگر فیلم های سینمایی کانال سناریو هست که پنج شنبه، ۲۵ فروردین ماه ساعت ۱۷ پخش میشود. او در حال تایپ کردن یکی از مهمترین رمانهای زندگیاش است که وضع و اوضاع کمی پیچیده می گردد و نمیتواند به آن راحتی که فکرش را میکند، کتابش را به پایان برساند! او حرفهای تلفنی را زده و یک پلیس سفیدپوست جای او ملاقاتها را انجام میدهد. طلبکاران او را سهل وآسان نمی گذارند و پدرش که دبیر مکتب هست به تحمیل وارد این روایت میشود. ماجرا در یکی از چند ماه سیارهای در سامانه ستارهای آلفا قنطورس به نام پندورا (به انگلیسی: Pandora) حادثه میافتد. پندورا حاوی گوناگونی شگفتانگیزی از زندگی فرازمینی است، و جوی غیرقابل استنشاق به جهت انسانها دارد، همینطور محیطی در تضاد اصلی طبیعتی که مثل آن در روی زمین وجود دارد. اما هنگامی او بر اثر حادثه ای زخمی و آن‌گاه از به هوش داخل شدن متوجه می شود که یک نفر دیگر، درست مشابه خودش در فضاپیما می چرخد، حقیقت، کم کم بر روی دیگرش را نشان می دهد… راستش را بخواهید زمانی که داستان ساخت این فیلم را متوجه شدیم، فراوان ناراحت شدیم؛ کارگردان همین فیلم که «هو بو» اسم دارااست بعد از آن از ساخت این فیلم در سال ۲۰۱۷ قتل نفس کرد و همین فیلم او‌لین و پایانی اثر اوست. همانطور که انتظار میرود، هر سه آن‌ها به منزل زوج قصه میآیند. سه هفته بعد از آن که در انتقامجویان: مبارزه ابدیت نیمی از جمعیت دنیا به دست تانوس کشته شدند، کاپیتان مارول، تونی استارک و نبیولا را که در سفینهای در فضا سرگردان شدهاند را نجات می‌دهد و آن‌ها را به زمین برمیگرداند. فیلم در صحنههای اول مخاطب را به سال ۲۰۲۹ میبرد؛ دورانی که در بحبوحه پیکار هستهای، ماشینها و روباتها عملاً کنترل زمین را به دست گرفتهاند و مشغول نابود نمودن آخرین انسانهای باقی مانده هستند. ممکن است تا به امروز هیچ فیلمی به همین جذابی و صحیح آن‌گاه از نقطه نهایی پیکار جهانی دوم، زندگی و روحیات انسان ها را به تصویر نکشیده بود. حساس این که تمامی فکر میکردیم که قرار هست این نصیب آخرین بر سهگانه جان ویک باشد، اما بر بر خلاف عقاید، این فیلم پیشزمینهای به جهت نصیب چهارم بود و حالا آن گاه از تماشای قسمت سوم که یک عدد از بهترین فیلم های ۲۰۱۹ بود، بایستی منتظر قسمت چهارم باشیم. ولی در ادامه مشخص شد که بلک ادم دیگر قرار وجود ندارد شخصیت منفی اساسی فیلم Shazam باشد و حالا این دوتا پروژه به دو پروژه به طور کامل مجزا تبدیل شدهاند و همچنین دی سی از بلک ادم بهعنوان یک ضدقهرمان یاد کرده است. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وب سایت دانلود فیلم زنان کوچک.