در نحوه دیگربرش هایی ذیل بینی زده می شود و میزان به اندازه از پوست حذف می شود . در روش اولیه برش هایی در امتداد مرز لب بالا زده می شود، که آن‌گاه ازایجاد برش ها نصیب کوچکی از پوست لب برداشته می شود. نحوه دو‌مین که دوچندان مالامال طرفدار و متداول هم است، برشی در نصیب زیر بینی در یک خط طبیعی بالای بینی ایجاد می شود و در نظر داشته باشید که کل اعضای شکل میزان برداشته شدن پوست های اضافی همین حیطه را تعیین خطرات سانترال لب می کنند. در این عمل کلیدی تشخیص دکتر معالج کارشناس پوست اضافی در حوزه‌ فوقانی لب برداشته می شود این عمل باعث می شود ارتفاع عمودی لب کوتاه شود. این جراحی زیر بی حسی موضعی انجام می شود و طرز انجام آن به گونه ای است که آن گاه ازایجاد برش ریز در زیر بینی نوا باریکی از پوست آن ناحیه برداشته می شود و آنگاه ترک ایجاد شده بخیه زده می شود .در ارتفاع عمل لیفت سانترال لب پوست مازاد در حوزه‌ فوقانی لب (زیر بینی ) برداشته می شود تا ارتفاع عمودی آن کوتاه تر گردد سانترال لب در تهران . به جهت انجام عمل از بی حسی موضعی به کار گیری می شود و نیازی به بیهوشی عمومی نیست. همین عمل به صورت سرپایی و مهم بی حسی موضعی انجام می شود و فردهیچ دردی به زمان برش زدن پزشک متوجه نمی شود. آیا پس از انجام فعالیت خودم میتوانم رانندگی کرده و به منزل بروم؟ لیفت لب را می توان هم‌زمان اصلی کار بزرگ و پر رنگ نمودن لب انجام دهد تا لب قلوهای و جالب در فی مابین صورت اعتنا را به خود جلب کند. سانترال لب ها فقط به بالا کشیدن و فرم دهی در نصیب میانی لب ها می پردازد، بخش اعظمی از افراد در روزگار مراجعه بر این باور هستند که اساسی انجام این جراحی می توانند خطوط خنده اطراف لب ها را هم ازبین ببرند ، همین سرانجام اهمیت انجام جراحی سانترال لب حاصل نمی شود و شخص می بایست به صورت جداگانه یا از جراحی لیفت رخ و یا این که تزریق ژل در خط خنده امداد بگیرد .