لیپوساکشن غبغب عملی است که برای رسیدن به نتیجه های دراز مدت طراحی شده است. نقاطی در تن وجود دارااست که چربی هایی موجود درآن تماما به اشکال ورزش ها، رژیم های غذایی مقاوم هستند. در صورتی که ایراداتی در جریان خون دارید ، به بیماری قلبی دچار میباشید ، دیابت دارید و یا این که ضعف سیستم ایمنی دارید، همین جراحی به جهت شما مناسب نیست. همین نگه دارنده بر بر روی سر بسته خواهد شد.این سربند ورم زنخدان را به دستکم رسانده و باعث می شود پوست زنخدان به صحت اساسی پوست گردن هماهنگی داشته باشد. حساس همین هم اکنون پروسه پیری بر روی هر فرد مختلف است. بیمار باید آن‌گاه از کار کارایی نماید سر خود را صاف و به سمت بالا نگاه دارد، انجام این کار تا چند روز سپس از فعالیت واجب هست تا پروسه بهبودی سریعتر انجام شود. ولی برای مشخص و معلوم شدن مقدار با این جراحی زیبایی بایستی مهم پزشک کارشناس مشورت شود. بهعنوانمثال، غذاهای دارای چربی متعادل ، کربوهیدراتهای پیچیده و بسیاری از مواد مغذی بهترین تعیین به جهت سالمی عمومی شما هستند. به خاطر داشته باشید که مرکز درمانی که برای انجام این جراحی گزینش میکنید، در نتیجه همین جراحی تاثیرگذار است. هنگامی که عمل لیپوساکشن غبغب انجام دادید، می بایست انتظار داشته باشید برخی از جراحت های جزئی به وجود بیایند. غالبا تا حدود یک هفته بعد از آن از کار لیپوساکشن زنخدان بیمار باید از یک نگه دارنده چانه استفاده کند. این اشخاص در در آغاز بایستی کلیدی رژیم غذایی و ورزش وزن خود را کاهش دیتا و به BMI مطلوب برسانند تا بتوانند چربی های خود را در بخشها موضعی حساس لیپوساکشن از میان ببرند. برش انجام شده در طی عمل لیپوساکشن غبغب زیاد ریز است، به این ترتیب به دشواری اهمیت چشم غیر مسلح قابل رویت خواهد بود. زمان ریکاوری بعد از آن از لیپوساکشن غبغب به طور قابل ملاحظه ای کوتاه خیس از سایر نحوه های لیپوساکشن است، چون این کار پایین بی حسی موضعی انجام می شود. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت لیپوساکشن زیر شکم وب وبسایت خویش باشید.