اتاقهای رایانه به طور معمول از سیستم کف بالا به جهت قفسه های سرور به کار گیری می کنند. اتاقهای رایانه طبق معمول از سیستم کف بالا برای قفسه های سرور به کار گیری می کنند. دریچه خورشیدی عمده وقت ها از فرآورده آلومینیوم یا این که همین که استنلس استیل بوده و سوای دمپر پشت دریچه ای و اصلی فیلتر باکس یا این که پلنیوم پشت دریچه ای دارای عمقی اکثر از پلنیوم باکس های دریچه های معمولی و در گونه های متفاوت رنگ های پودری الکترو استاتیک (در نوع آلومینیومی) توصیه گذاری و ساخت می گردد. از باکس های متفاوت می قدرت به باکسِ پشتِ دریچه های سقفیِ چهارطرفه ی تایلی و یا دیگر انواعِ دریچه ها اشاره نمود که تصاویرِ متنوعِ باکسها به تفصیل در ذیلِ این توضیحات، قابل تماشا است. متاع ورق آن ها از گالوانیزه به ضخامت نیم میلیمتر به بالابوده همینطور بر پایه شرایط فضای سقف کاذب و همینطور ارتفاع و عرض روزنه های خطی و اسلوت طراحی می گردند. پلنیوم باکس ها تجهیزاتی هستند که دارای به کار گیری از ضخامت های گوناگون ورق گالوانیزه تولید می شود و پشت روزنه های خطی کارگزاری می گردند . محفظه بیرونی دریچه اسلوت بصورت یک قاب خطی و طویل ،طراحی و ساخته می شود و شیارهای داخلی دریچه اسلوت نیز مشخص و معلوم کننده ی تعدادِ واحد دریچه اسلوت می باشد، به همین معنا که اگرمیان دو قاب دریچه اسلوت یک تیغه ی تقسیم کننده ی هوا تعبیه گردد که دریچه را به دو شیار ورود هوا تقسیم کند به آن دریچه، روزنه دو اسلوت گفته می شود.به همین ترتیب در صورتی که دو تیغه در میان دریچه اسلوت تعبیه گردد دریچه سه اسلوت حاصل میشود. ۵- هوادهی یکنواخت در دریچههای خطی. بطور نمونه در یک اتاق تمیز کلیدی کلاس بندی 100.000 می اقتدار از پلنیوم باکس حیاتی روزنه شمسی یا گردابی به کار گیری کرد زیرا در همین کلاس از تمیزی یکنواخت بودن هوا در محدوده خاصی از سرعت از کلیدی چندانی برخوردار نیست. از دیگر اجزا ی ظاهریِ فیلتر باکس هوا، دریچه خورشیدی می باشد که در طرحهای متفاوت و متنوع از محصول آلومینیوم حیاتی پوشش رنگ کوره ای ایجاد می شود.وظیفه دریچه شمسی توزیعِ متناسب هوا در گوشه و کنار می دریچه پلنیوم باکس باشد. از دیگر اجزا ی ظاهریِ فیلتر باکس هوا، دریچه خورشیدی می باشد که در طرحهای گوناگون و متنوع از جنس آلومینیوم با پوشش رنگ کوره ای ایجاد می شود.وظیفه دریچه خورشیدی توزیعِ متناسب هوا در گوشه و کنار می باشد. روزنه شمسی در دهانه ی خروجیِ فیلتر باکس تعبیه می گردد و از پرتاب هوا بصورت ناهمگن،عمودی و غیر متناسب دوری می کند. چنانچه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات زیاد بیشتر در گزینه کاتالوگ پلنیوم باکس لطفا به بازدید از وب وب سایت ما.