در اوایل قرن 19 و در طول نبرد داخلی ، غارهای بخش اعظمی از ایالت های جنوبی منابع غنی نیترات پتاسیم بودند. یک نحوه جایگزین برای تولید نیترات پتاسیم بدون کالا جانبی آمونیاک ادغام نیترات آمونیوم و کلرید پتاسیم هست که در همین طریق نیترات پتاسیم و کلرید آمونیوم به دست می آید. پتاسیم نیترات یک نمک می باشد و هر نمک مشتق یک اسید و یک باز می باشد بنابر همین به جهت تشکیل بلورهای پتاسیم نیترات می توانیم از واکنش پتاس(KOH) و نیتریک اسید(HNO3) استعمال کنیم. پتاسیم نیترات نقش یک اکسید کننده حاذق را دارد. این مخلوط یک ادغام واکنش دهنده قدرتمند و اکسید کننده خوب است. بلکه فقط به سرعت واکنش آتش گرفتن بقیه مواد سبب میشوند. تولید کنندگان به طور معمول دارای واکنش کلرید پتاسیم (KCl) با مرجع نیترات، کود پتاسیم نیترات (که بعضاً به آن نیترات پتاس یا NOP هم گفته میشود) را ایجاد میکنند. پس از ایجاد در طی روند فوق الذکر نیترات پتاسیم را ساخت می کنند. در مصرف خاکی بسته به مدل کشت ۵۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم از کود را در زمانه کاشت بکار ببرید. قابل مصرف بر روی تمام گونه های گیاهان می باشد که به عامل نسبت مناسب نیتروژن/پتاسیم خصوصا زمانه گلدهی و رسیدگی میوه سفارش می گردد. شوره قابل عرضه حیاتی خلوص بالای 98% بوده و مناسب برای مصارف صنعتی و تحقیقاتی می باشد. نیترات پتاسیم غیر قابل انفجار میباشد ولی سوختن مواد منفجره را تسریع می کند. نپتاسیم نیترات همینطور از پتاسیم که فلزی سبک، قابل انعطاف و نقرهای میباشد و نیتروژن که یک گاز بیرنگ و بیبو است در کنار اکسیژن تشکیل شده است. پتاسیم نیترات یکی از محصولات صنعتی پیشگامان شیمی است که کاربردهای بخش اعظمی دارد. وقتی که هیدروکسید پتاسیم به وسیله اسید نیتریک خنثی می شود؛ پتاسیم نیترات تشکیل می شود. حیاتی خنثی سازی اسید می تواند آن را تنظیم کرد. محلول کلرید آمونیوم در آب مضاعف اکثر از نیترات پتاسیم میباشد ، براین اساس شما بلورهای نیترات پتاسیم دریافت خواهید کرد که می توانند از محلول کلرید آمونیوم انقطاع شوند. بر خلاف نیترات سدیم، همین ماده غیر خورنده است. مصارف دیگر این ماده در داروسازی، خمیر دندانهای، کودها، مقابله با فشار خون بالا و پایین، نگهداری غذا، معالجه آسم و باغبانی می باشد. معروف ترین کاربرد همین ماده شیمیایی به تیتر اکسنده توانا در پودر سیاه در موتور های موشک پتاسیم نیترات مرک دیده می شود.