فشارتحملی: شیر فشارشکن میراب اساسی حد تحملی فشار از 10 توشه الی 40 بار می باشد . نیروی مخالف (فلش قرمز) از سوی فنر گرفته و رغبت به گشوده کردن مسیر جریان دارد. برای کوچک نمودن بعدها فنر آیتم لحاظ می بایست مقدار نیروی بیشینه وارد بر آن کمتر می یافت؛ مقدار نیروی بیشینه با ریز کردن مساحت پیستون تحت تکیه گاه فنر کمتر یافت و قطر مفتول فنر طراحی شده به جهت همین موقعیت 16 قیمت شیر فشار شکن هیدرولیک میلیمتر بدست آمد. موجود بودن، تنوع محصول، میزان مرغوب بودن بالا، راضی بودن مشتری چند استدلال به جهت تعیین نمودن شیرهای فشار شکن هانیول است. همین مدل شیر در دو گونه دیافراگمی و پیستونی موجود می باشد. در بخش شبیه سازی روش کارایی شیر کاهنده فشار موجود که فشار محل ورود متغیر دربین 350 بار تا 180 توشه را به فشار خروجی اثبات 100 توشه کاهش می دهد، مورد باز‌نگری قرار گرفته و اساسی مطالعه کارهای انجام شده قبلی معادلات قاضی بر کارایی آن استخراج شد. چون در بارهای کم شیر ناچارا بایستی در حالت نزدیک به بسته عمل نماید و به علت تولید فاصله ریز بین نصیب پلاگ شیر و نشیمنگاه آن سرعت در این قسمت بسیار شده سبب خورده شدن و رشته رشته شدن قسمتهای داخلی خواهد شد به علاوه حرکت فراوان ریز در شیر منجر تغییرات مضاعف در مقدار گذر سیال گشته باعث تغییرات فشار در خروجی خواهد شد . هر دو نیرو مهم هدف خنثی سازی همدیگر وارد فعالیت می شوند و به علت خاصیت واکنشی متغیر فنر که متناسب حیاتی تغییرات ورودی طراحی شده، فشار خروجی به رخ استوار باقی خواهد ماند. به علت در دست گرفتن نرخ جریان های بالا و اصلی اعتنا به این که شیر حساس به وسیله دیافراگم بزرگ در دست گرفتن می شود، این شیر کار کشته به کاهش فشار زیادی می شود. عمده ترین و پرمصرفترین شیر های در اختیار گرفتن فشار هیدرولیک رلیف ولو ها، ردیوسینگ ها، آنلودر ها و کانتربالانس ها میباشند که کلیدی اعتنا به نیاز مدار به فعالیت گرفته میشوند. این فشارشکن ها اصلی بدنه ای از کالا چدن میباشند و اتصال آن‌ها به شکل فلنجی می باشد و در دو نوع کلی ساخت و عرضه میشوند. انتخاب سایز بزرگتر از حد ضروری به جهت شیرها علاوه بر ارتقاء هزینه خرید شیر منجر فرسودگی سریعتر شیر خواهد شد . 1. به جهت کارکرد صحیح مطلقا بایستی گوشه و کنار کنترلی تماما تمیز باشد.