به گزارش ایسنا، سرمایه گذاران و شرکت ها باز‌نگری آمار اظهار کردند فروش املاک در دنیای مجازی (متاورس) سال میلادی قبلی به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسید و امسال ممکن می باشد افزایش دو برابری داشته باشد. سطح چهار نمایشگر در بازاری که فعالان ساختمانی در آن حضور دارند، نشان می‌دهد طرح دولت نتوانسته حیث همین تیم را جلب نماید و سبب امیدواری آن‌ها به بهبود شرایط شود. سرانجام یک نظرسنجی از فعالان ساختمانی و مسکنسازان، مربوط به مرداد امسال، در حالی نشاندهنده بدتر شدن شرایط و همینطور چشماندازهای پیشروی بازار املاک در ماه میانی تابستان هست که وضعیت از وخامت وضع در حداقل ۴ نشانگر حیاتی در این بازار خبر املاک اندیشه تهران میدهد. اول و مهمترین نشانگر بازار ملک که در مرداد ماه اساسی قرار گرفتن در موقعیت وخیم، نشاندهنده بدبینی سازندهها به آینده پیشروی بازار ساختوساز حساس وجود مطرح شدن طرح مسکنسازی میلیونی از سوی دولت است مربوط به سطح انتظارات سازندهها از آتی همین بازار است. متصدیان بنگاههای مشاورین املاک نقش بسزایی در تشکیل و ارتقا محل ورود پرونده به مراجع قضائی دارا‌هستند و تا وقتی که مشاوران املاک جهت دهی نشود تخلفات در همین حوزه دوام خواهد داشت البته اساسی تغییر‌و تحول بینش و بازخورد قاطعانه و پیشگیرانه کلیدی تخلفات مشاورین املاک که رابطه مستقیم مهم حقوق عامه داراست ، شاهد کمتر میزان پرونده های ورودی در محاکم قضایی خواهیم بود. پاسخ: آن‌گاه از تایید خرید کننده شرایط ملک به فروخته شده تغییر می یابد. در حالی که از شهریور سال قبل، تحت تاثیر فروکش نمودن هیجان در بازارهای موازی به ویژه بازار معاملات سهام، هیجان سرمایهای در بازار مسکن هم رفته رفته کمتر یافت و به دنبال آن تورم ماهانه مسکن فرآیند کاهشی در پیش گرفت، انتظارات سازندهها درباره فعالیتهای آینده در بازار ساختوساز در ماههای بعد از آن از آن در مرحله بینابینی قرار داشت. هم‌زمان اهمیت این رویداد و در حالی که عدد شاخص انتظارات سازندهها از وضعیت بازار در شهریور ۹۹ متساوی ۳۶ گزارش شد همین عدد در ماههای بعد از آن پروسه صعودی گرفت. بر اساس تبصره ۱ همین ماده، سامانه املاک میبایست کاسه ۳ ماه از زمانه ابلاغ آن رویکرد اندازی می‌شد که اساسی اعتنا به بیان همین ضابطه در اواخر سال گذشته، از شروع فروردین تا اخیر خرداد ماه مدت دوران اسم نویسی بود. یا بازنشسته ها که حقوق و دستمزد آن ها کفاف گذران زندگی را نمی دهد وارد شغل مشاور املاکی شده اند. فردی دیگر نیز مدعی شد: من جواز فعالیت نداشتم و مغازه پلمب شد، مسئولان اتحادیه از من خواستند برای حل خلل ۱۰ میلیون تومان بدهم اما گفتم همین مبلغ را ندارم و درنهایت قرار شد ۵میلیون تومان به آن‌ها تحویل دهم آنهم به صورت نقد، پس از آن در محضر تعهد عده نمودن واحد صنفی را بدهم تا آن ها اخطار را لغو کنند.