این ادغام نسبت به دیگر کودها در خاکهای اسیدی و خاکهای قلیایی به کارگیری می شود به این معنی که در هر پی اچی و در هر دسته خاکی مهم کاربرد می باشد . K2SO4 فاقد کلرید میباشد که می تواند برای بعضی محصولات مضر باشد. تقریباً 1.5 میلیون تن سولفات پتاسیم در سال 1985 تولید شد، به طور معمول اساسی واکنش کلرید پتاسیم حیاتی اسید سولفوریک، شبیه فرآیند مانهایم برای تولید سولفات سدیم تولید می گردد. این ها بلورهای سولفات پتاسیم و سولفات های منیزیم، کلسیم و قرص سولفات پتاسیم سدیم است. در عوض به طور طبیعی اهمیت نمک های حاوی منیزیم ، سدیم و کلرید ادغام می شود (به ترتیب منیزیم ، سدیم و کلراید). معمولا کشاورزان از K₂SO₄ برای محصولاتی که کلرید مازاد – کودهای KCl متداولبه جهت آنها نامطلوب است، استفاده می کنند. در دیر باز همین کود از واکنش KCl دارای اسید سولفوریک تولید می شد البته محققان بعداً فهمیدند كه می توانند یکسری از مواد معدنی خاك را به جهت ساخت K₂SO كه امروزه مرسوم ترین روش ساخت می باشد دستکاری كنند. همین کود برخلاف سایر کودها نیز در خاکهای اسیدی و نیز در خاکهای قلیایی کاربرد داراست یعنی حساس هر دسته ph سازگار می باشد و در هر جور خاکی می توان از آن استعمال نمود، یعنی در خاکهای قلیایی اصلی کاهش میزان بازی خاک باعث جذب بهتر مواد مغذی و بقیه عنصرها و مواد معدنی بوسیله گیاه خواهد شد و در خاکهای اسیدی نیز همین کارایی را خواهد داشت. ریز شدن میوه ها، ریزش بیش از میزان و بی طعم بودن و شیرین نبودن میوه ها و محصولات از نشانه های کاهش مقدار پتاسیم در گیاه است. از لحاظ تاریخی، K₂SO2 دارای واکنش KCl حیاتی اسید سولفوریک ساخته شده است. صنعت مواد غذایی از نمک های مهم خلوص بالا در محصولات متنوع به کار گیری می کند. همچنین از این ماده به تیتر ماده اول در محصولات آرایشی به کارگیری می شود. صنعت داروسازی به K2SO4 99.9٪ به تیتر ماده نخستین تولید دارو نیاز دارد. کود سولفات پتاسیم یکی از کودهای مضاعف موءثر هست که انواع مختلفی دارد. پتاسیم جزو عناصری هست که در ساختار گیاهان از برگ تا میوه و غیره وجود ندارد، اما نقش اهمیت در رویش گیاه دارد. در داخل این محصولات ، آن ها ممکن است اهداف مختلفی مانند محافظت ، تثبیت و همچنین تقویت مواد معدنی را داشته باشند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها بسیار بیشتر در مورد سولفات پتاسیم به جهت خیار لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.