فاصله بین من و تیم من را برطرف می کند


یک رهبر ارشد باید بیاموزد که چگونه اختلافات نسلی و نژادی بین او و تیمش را از بین ببرد.


منبع: bighat-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>