بافت های صورت اساسی ارتقا سن ، قابلیت ارتجاعی خویش را از دست می دهند ؛ همین فرمان می تواند سبب افتادگی رخ و شقیقه شود، افتادگی شقیقه ، سبب افتادگی گوشه ابروها و دیده ها شده و در سرانجام ، تاثیر نامطلوبی بر زیبایی رخ می گذارد ؛ چرا که افتادگی همین ناحیه سبب ساز به خسته و بی اکنون به لحاظ وصال چهره می شود. شقیقه به بخش کناری پیشانی گفته می شود و لیفت آن به منزله کشیدن پوست منطقه کناری پیشانی در حیث درمان برجستگی گوش گرفته می شود. مهم ارتقاء سن و همچنین به عوارض ارثی حجم چربی های ذیل پوست کاهش می یابد و پوست مبتلا افتادگی شده و موقعیت ارتجاعی خود را از دست می دهد، در این حالت چهره فرد خسته و بی رمق به نظر می رسد، انجام این جراحی حساس کشیدن پوست بخش شقیقه (تمپورال) این عارضه را از بین بردن نموده و موجب زیبایی چهره شخص می شود. همین بخش از مقاله را به عیوبی که می قدرت آن ها را اهمیت لیفت شقیقه برطرف کردن کرد، اختصاص دیتا ایم. اهمیت پدید داخل شدن این گودی در شقیقه، اشخاص پیرتر و تیره خیس به لحاظ خواهند رسید که این امر جذابیت چهره، به ویژه چشم ها را تا حد زیادی کاهش می دهد. اگر چه با کل همین اقدامات انتظار می رود که فرایند رفع کبودی ها حدود دو هفته به ارتفاع بیانجامد. زمانی که همین حادثه می افتد، ابروها افتاده تر، چین ها بخش اعظم و پوف پلک بالا بخش اعظم می شود. زیرا که در اثر همین جراحی ابروها به سمت بالا کشیده می شوند و هم آنکه فرم چشم ها نیز تغییر می کنند. به عنوان مثال، اهمیت افزایش سن، ماهیچه ها قابل انعطاف تر می شوند و بافت های چربی ریلکس می شوند. ممکن میباشد هنگامی که به آینه نگاه میکنید، کلیدی خود فکر کنید که چه میشد اگر ابروهای شما پاره ای بالاتر بود یا این که چشمهای شما حالتی کشیدهتر داشت. 5. دکتر کارشناس ممکن می باشد مصرف بعضی از داروها را به جهت شما منع کند. از گوشه چشم تا پشت خط مو را شقیقه می نامند.