• گوش های بیرون زده از یک یا این که هر دو طرف البته نباید شخص نباید در گیر ناچیز شنوایی باشد. و آیا خارج زدگی گوش هایش روی شنوایی او اثر می گذارد؟ 1. ترفند های اتوپلاستی ، بر بر روی چین آنتی هلیکال ( کناره خارجی گوش ) ، نقص کونکال ( عمیق ترین فرورفتگی گوش خارجی ) و شرایط نرمه گوش ، در درمان گوش های پررنگ ، متمرکز است. ترفند های جراحی گوش ، مطابق گونه ترمیم گوناگون است. طبق امر دکتر ، مصرف آن را چندین ساعت قبل از جراحی شروع کرده ، و تا پنج روز بعد از آن ادامه دهید. پرورش بیش از ترازو غضروف لاله گوش ، در بعضی از نصیب ها و یا عدم تشکیل مطلوب چین های لاله گوش سبب ساز می شود ، که زاویه یا این که مسافت حاشیه گوش تا جمجمه عمده شود. کار زیبایی گوش جهت اصلاح نقص در صورت و ساختار گوش که ممکن می باشد در بدو ولادت مشخص باشد یا این که در سطح پرورش آشکار شود ، انجام می شود. همین فعالیت ( معالجه گوش برجسته اصلی جراحی )بعد از تمام شدن رشد غضروف، (بعد از 6 سالگی) انجام می شود. عاقبت جراحی به طور معمول همیشگی است و گوشها دارای گذشت زمانه به رویش طبیعی خویش ادامه میدهند. در بیشتر مورد ها پس از جراحی گوش، جای آسیب خفیفی در پشت گوش به جا می ماند که به مرور زمان از دربین میرود. جای زخم؛ در حالی که جای زخم اتوپلاستی ممکن هست به صورت خطی در پشت گوش پنهان شود به همین خاطر این جای بخیهها از لحاظ زیبایی برای بیمار مشکل ساز نیست . به طورکلی ، همین تکنیک ها به رخ اسکورینگ ، فیکسیشن ( تثبیت) یا ترکیبی از آن ها نوع بندی می شوند. اتوپلاستی یکی از فعالیت هایی هست که شیوه ها و ترفند های جراحی در آن فراوان متنوع هست و از رویه های مختلفی ، نتایجی مضاعف پیروز می اقتدار به دست آورد. 3. در حالا حاضر از چه داروها یا مکمل هایی استعمال می کنید؟ زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حساس عمل گوش برجسته وب وب سایت خود درمان گوش پررنگ اهمیت چسب باشید.