همین شیر به طور گسترده در خطوط بخار به کار می رود و در اختیار گرفتن فوق العاده ای در کمتر فشار با نوسانات MPA 0.05 یا این که کمتر دارد. در مواقعی که نیاز به تقلیل فشار عمده یا این که مقابله اهمیت نوسانات گسترده مصرف است، سفارش می شود دو یا این که یک‌سری شیر بصورت سری یا این که موازی جهت بهبود کنترل پذیری و ارتفاع قدمت شیرها کارگزاری گردد. از مزایای شیرهای فشار شکن عدم نیاز به نیروی خارجی میباشد و همانطور که گفته شد از دو نیروی فشار آب و فنر عمل می کند. یک شیر فشار شکن به وسیله پیلوت از یک سوپاپ به جهت بارگذاری بر روی پیستون یا این که دیافراگم استفاده می نماید که نیروی رو به ذیل آیتم استعمال برای بازکردن شیر اهمیت بزرگتر را فراهم می کند. در شرایط عادی شیر اطمینان یک شیر بسته می باشد که به وسیله دهانه محل ورود دستور میگیرد. در همین شیرها فقط جریان بسیار کوچکی از بخار حتمی میباشد تا اساسی عبور از شیر پایلوت دیافراگم با را تحت فشار قرارد دیتا و شیر مهم را به طور کامل باز کند. بنابراین، تغییرات فراوان اندک فشار زیر دست سبب ساز تغییرات بزرگ در مقدار جریان حیاتی شده که نشان دهنده حساسیت بالای این مدل از شیرآلات می باشد. فشار محبوس در تحت دیافراگم دارای به کمک مسیر “D” و دریچه “J” در مسیر خروجی شیر تخلیه شده و هم زمان فنر برگشتی “G” شیر اهمیت را تدریجا بسته و جریان را جدا می کند. همین فنر موجب می شود شیر در اثر کمتر فشار هوای دریافتی از پوزیشنر یا این که انقطاع آن به عوارض مختلف بسته شود. از طرف دیگر، اگر‌چه هرگونه ارتقا فشار در بالادست نیروی حتمی جهت بسته شدن شیر اهمیت را ارتقا می دهد، ولی از طرف در مقابل این نیرو از نحوه مسیر تعبیه شده به زیر دیافراگم اساسی هم وارد گردیده و بر بازشدگی شیر اثر می گذارد. درصورتیکه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات اکثر در گزینه عملکرد شیر فشار شکن آب لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.