مقادير كم محلول های آتش گير را در شيشه هايی كه درپوش آن از فرآورده PTFE (Polytertrafluoroethylene) می باشد حفظ می كنند. تصاویری از آتش سوزی یک کارخانه مواد شیمیایی در نیوجرسی آمریکا را بازدید می کنید. اشخاصی که، نیز می خواهند به هر رخ در همین مورد توجیهی داشته باشند تا ورود ایزوتوپ ها را در بخش های کشاورزی و محیط زیست به نوع ای واجب الاجرا جلوه دهند، به آیندگان خدمتی نکرده اند. ۲. رنگهای شیمیایی یا گیاهی در همین آیتم تفاوتی مهم نیز ندارند. در درمان های زیبایی نیز اکثری از مواد شیمیایی مانند آمونیاک، هیدروژن و سفید کننده مورد استعمال قرار می گیرد. البته بعضا از ترکیبات شیمیایی خاص به شدت پایین اثر گذاری تغییر نرخ دلار قرار گرفته و ممکن است برخی از مصرف کنندگان مانند پیشین قدرت خرید آن‌ها را نداشته باشند. زیرا سه ماهه اول، مدت زمان زیاد حساسی میباشد و از طرفی پوست سر مواد شیمیایی رنگ مو را به شتاب جذب می‌کند و این مواد میتوانند وارد جریان خون مادر شوند و از روش جریان خون به جنین صدمه برسانند. ۱. در دوران بارداری، مو مهم شتاب بیشتری رویش میکند. رنگ کردن موها به استدلال تماس رنگ شیمیایی اصلی پوست کف سر، در برهه زمانی بارداری و همینطور به برهان کاهش تراز ایمنی تن مادر، باعث تولید خطر و جراحت در این فروش مواد شیمیایی نساجی مقطع کلیدی میشود. همینطور ممکن میباشد منجر ساخت حساسیت و مشکلات پوستی و در جنین گردد و یا این که ممکن می باشد جنین در معرض مواد سمی قرار گیرد. همچنین رنگ نمودن مو در بارداری می تواند در رخ به کارگیری مکرر به عوارض جدی سبب ساز شود. رویش سریع موها در سه ماهی اول صورت میگیرد. ولی در هر صورت آنچه قطعی اعلام شده است، همین میباشد که در بازه بارداری بخصوص در سه ماهه اول، تا حد قابلیت نباید از رنگ مو (چه شیمیایی و چه گیاهی) استفاده کرد، به خصوص در صورتی که رنگ مو به صورت تمام در راستا و ریشه مو استفاده شود. به علاوه تنفس بوی مضر رنگ مو و اکسیدان به خصوص در یک فضای بسته، تاثیر منفی بر رویش جنین خواهد داشت. در برخی مورد ها به زنان باردار پیشنهاد می‌کنند تا از رنگ موهای گیاهی به کار گیری کنند، ولی به کار گیری از همین رنگها نیز به مقدار رنگهای شیمیایی خطر آفرین هستند؛ دلیل همین توصیه این می باشد که تاثیرگذاری رنگ موهای گیاهی به میزان رنگهای شیمیایی نیست یا در رنگ موهای گیاهى بازاری، از گزاره حنا نیز مواد اکسیدان وجود دارد و خوب تر است براى رنگ نمودن مو در باردارى به ویژه در سه ماهه اولیه استفاده نشوند. به جهت به حداقل رساندن زخم به جنین در درحال حاضر رشد بعضی از کارشناسان رنگ کردن مو در ۱۲ هفته اول بارداری را پیشنهاد نمیکنند.