پس از آنکه حرفه خاموش شد، آنها را از هم قطع کنید. زمانی که حرفه پکیج پر‌نور شد، سوکتهایی را که از پرشر سوئیچ جدا کرده بودید به نیز متصل کنید. واضح نشدن فن: برد، قبل از این که شروع بکار کند پرشر دکمه هوا را ارزیابی میکند، درصورتیکه برد از سلامت بودن پرشر دکمه هوا مطمئن شود، اجازهی روشن شدن به رشته را میدهد. درصورتیکه به جهت واضح شدن پکیج، جرقه زن وارد فعالیت شد، معین میگردد که مشکل از قطعه پرشر سوییچ هوا هست که می بایست تعمیر و در صورت نیاز پرشر سوئیچ بخار تعویض شود. بی اهمیتی به برطرف کردن و رجوع و برگشت همین ایرادات به حیث ساده، در نهایت منجر به تعمیر پکیج می‌گردد و شما ناچارید هزینههای متعددی بابت خدمت تام پکیج بپردازید. این پرشر سوئیچها (لو پرشر سوئیچ دانفوس و های پرشر سوئیچ دانفوس) از کمپرسور در حوزه فشارهای ورود مبرد به کمپرسور و خروج مبرد از کمپرسور، یا این که بعبارت دیگر فشار ساکشن و فشار دیسشارژ بیرون از محدوده مجاز محافظت میکنند. در همه پرشرسوییچ های موجود در بازارهای جهانی محدوده ی رنج کاری پرشرسوییچ ها توسط کمپانی های سازنده مشخص و معلوم و اعلام می شوند. محدوده فشار همین دستگاه هم فی مابین -0.2 تا 7.5 بار می باشد. موردها کابردی همین سوئیچ ها در خنک کردن هوا، آب، روغن و یا این که فلورید هبدروژن می باشد. سری PSP100 ایندومارت،در فرایندهایی که مستلزم خنک کردن هوا، آب، روغن و یا فلورید هیدروژن می اصلی شند آیتم استعمال قرار می گیرند. های پرشر سوئیچ انگشتی (پرشر سوئیچ فشنگی ) را می قدرت اهمیت تیتر پرشر سوئیچ های ست شده و یا این که پرشر سوئیچ های غیر قابل تهیه هم معرفی کرد . شهر پمپ به تیتر مغازه اینترنتی پرشر سوئیچ ، جهت ارائه مشاوره مهیا سرویس رسانی است. جهت تماشا تمام کاتالوگ همین دستگاه، روی لینک ذیل کلیک کنید. همین مدل سوئیچ فشار کلیدی سایر انواع آن مقداری تفاوت دارند. بیشترین زمینه مصرف آن پمپ های آب میباشند و خطوط آبرسانی، از انواع معمولی پرشر سوئیچ به شمار می روند.