آب مرغ و آب سبزیجات نیز به طور شبیه دارای میزان متعددی سدیم هستند. پنیر کاتیج مرجع عالی کلسیم و مرجع عالی پروتئین به شمار میرود، اما میزان نمک آن نیز نسبتا بالا است. نمک موجود در پنیر کاتیج نه فقط به آن طعم میدهد، بلکه به عنوان یک حفظ کننده هم فعالیت میکند. پیتزا هم سدیم زیادی دارد. ۱۴۰ گرم پیتزای یخزده، به طور متوسط ۷۶۵ میلیگرم سدیم دارد. به طور مثال، ۲۴۰ میلیلیتر آب گوشت حاوی ۷۸۲ میلیگرم سدیم است. به جای خرید کردن آب مرغ و آب گوشت آماده، خودتان در منزل آن‌ها را صحیح کنید. بهترین عمل همین هست که خودتان در خانه کلیدی روغن زیتون و سرکه یک سس خوشمزه درست کنید. مطابق گزارشها، در حال حاضر از سدیمPCA حداکثر 2.5 % در فرمولاسیونهای فارغ از نیاز به آبکشی نظیر کرمهای ناخن و لوسیونها و 3 درصد در فرمولاسیونهای تهیدست به آبکشی مانند پاک کننده های پوست به کارگیری میگردد؛ حیاتی همین درحال حاضر ارتقا غلظت سدیمPCA تا 40 درصد هم سبب ساز ساخت تحریک و پیدایش حساسیت نمیشود؛ مگر در مورد ها ویژهای که فردی بهطور مختص نسبت به این ماده حساسیت داشته باشد. آب مرغ و آب گوشت آماده که معمولا در سوپها به کار گیری میشوند، نمک متعددی دارند. نان، گوشت فرآوری شده و پنیر، که از آن‌ها در تهیهی ساندویچ به کارگیری میشود، اهمیت سدیم متعددی هستند. از مقادیر قابل توجهی از همین ماده در تولید تترا اتیل سرب به تیتر افزودنی بنزین به کارگیری شده است، بازاری که اساسی ظهور بنزین سوای سرب از فی مابین رفت. بخش اعظم اثرات بیولوژیکی نمک های این ماده سرانجام کاتیون آن است، و در ظاهر ضد یون منفی نقش موفق ندارد. پاره ای از سدیم موجود در سس سالاد، ناشی خرید و فروش سولفات سدیم از نمک است. همچنین، پس از برداشت گیاهان، خاک 3 گلدان از گلدانهای شاهد و گلدانهای ذیل تیمار شوری به طور تصادفی انتخاب و Ec خاک آن‌ها اندازهگیری شد. نصف فنجان (۱۱۳ گرم) پنیر کاتیج به طور متوسط ۳۵۰ میلیگرم سدیم دارد. اهمیت این حال، یک مطالعه به این سرانجام رسید که شستن پنیر کاتیج به مدت ۳ دقیقه پایین آب و بعد خشک کردن آن می تواند تا ۶۳ % مقدار سدیم آن را کاهش دهد. قبل از این‌که برای غذا خوردن به بیرون از خانه بروید ، به جستجوی اطلاعات تغذیه ای غذاهای هر رستوران بصورت آنلاین بپردازید تا گزینه های تندرست تری را بیابید. این مطالعات دیتاها کافی را در مورد بیماران شرکتکننده به جهت ما فراهم نکردند تا بفهمیم کدام بیماران ممکن هست از تراز پائین سدیم مایع دیالیز سود ببرند و به جای آن کدام بیماران ممکن می باشد جراحت ببینند.