علیرضا سالاریان، رئیس دفتر کار نمایندگی وزارت امور خارجه در شهر اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در خصوص بحث مسافرت و تأثیر عوامل اقتصادی، فرهنگی و تأثیر فضای مجازی بر روی آن ها جای دعوا فراوان وجود دارااست و کارشناسان مربوطه باید اظهارنظر نمایند اما در ناحیه وزارت خارجه اطلاعاتی از سوی سفارتخانهها و وزارت خارجه کشورمان می رسد و بایستی بگویم، سامانههای کنسولی وزارت خارجه در دیگر کشورها در خصوص مهاجرتهای غیرقانونی هشدارهای اضطراری را به هموطنان اعلام میکند. وی اساسی ابلاغ عارضه ها مهاجرتش، گفت: موقعیت دشوار اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و ساختن آیندهای عالی برای فرزندم منجر شد سفر کنم، قطعاً سالهای نخستین حضور در آلمان شرایط سختی را گذراندم و مهم وجود حضور آشنایان و عزیزان نزدیک، مدت زیادی ارتفاع کشید تا دارای موقعیت وفق پیدا کنم، حتی برای مقطعی تصمیم برای برگشتن به کشور ایران گرفتم اما گشوده روی ماندنم اصرار کردم و اکنون اهمیت گذشت بیش از ۱۰ سال از شرایط خویش راضی مهاجرت کاری به استرالیا هستم. حیاتی ترین عارضه ها پذیرش نیروی مهاجر در استرالیا در سال های اخیر؛ کمتر نرخ پرورش جمعیت، نبود نیروی متخصص در بازار کار و ارتقاء نرخ پیری جمعیت است. پس از حدود یک سال از روزگار عقد قرارداد دارای اتمام پروسه، ویزای کاری فرد فراهم خواهد شد. یک عدد از نحوه های مهاجرتی که به متقاضیان قابلیت میدهد تا بتوانند سرعت بالا خیس ویزای خود را دریافت کرده و در مدت زمانه معلوم اقامت موقت و یا این که دایم یک کشور را به دست آورند به کارگیری از مهاجرت حیاتی وضعیت مختص است. زمانی شما با حق اقامت در شهری هستید، حق دارید که از خدمات این شهر، از قبیل خدمات عمومی بهداشت و درمان، استعمال نمایید. دوست دارید سرمایه گذاری خوبی را در کشوری دیگر انجام دهید و آینده تان را تضمین کنید؟ دوست دارید زندگی جدید ای را در بیرون از کشور داشته باشید؟ اشکان کلیدی توصیههایی به اشخاصی که قصد تحصیل در بیرون از کشورمان را دارا هستند تصریح کرد: به دانشجویانی که قصد علم آموزی در خارج از ایران را دارا‌هستند سفارش میکنم همگی حالت را بررسی کنند، بازار عمل هر رشته به جهت انتخاب کشور مقصد مهمترین پارامتر است، همچنین افراد بایستی ملاحظه کنید آیا میتوانند وضعیت دوری از خانواده را تحمل کنند؟