شرکت تایگر حیاتی بیش از 20 سال سابقه فعالیت در راستا ایجاد اشکال دستگاههای امنیتی همچون دستگاه حضور و غیاب، در اختیار گرفتن دسترسی، در دست گرفتن تردد اشخاص، تجهیزات کنترل بازرسی، کنترل تردد خودرو و دستگیرههای الکترونیکی هوشمند بهترین محصولات را در راستا بالا بردن هر چه بخش اعظم امنیت سازمان و منازل ایجاد کرده تا از ورود و خروج اشخاص به مکان در نظر داشته دوری کرده و هیچگونه تعرضی به مکان مورد حیث در زمانه غایب بودن صاحبان کسب و کار و یا منازل وارد نشود. بهترین راکت بازرسی از لحاظ مصرف کننده به همین شکل میباشد که از کوچکترین فلزات یا این که قطعات الکترونیکی را شناسایی کنند . به کار گیری از همین راکت، به خاطر ساختار کاربردی دستگاه، زیاد آسان می باشد و کافی است بازرس راکت را در درمقابل بخش های متفاوت بدن شخص و یا بسته یا این که کیف آیتم نظر نگه دارااست تا سیستم طراحی شده در راکت، هدف را در خصوص وجود فلزات بررسی کند. شایان ذکر میباشد که قدرت تشخیص و آلرژی راکت ها، توسط اعضا قابل تهیه میباشد و شما می توانید به فراخور حالت و هدف بازرسی خود، آلرژی دستگاه را تغییر دهید. کاغذ راکت های بازرسی تن به شکل عریض طراحی شده است تا سطح دوران تماس اهمیت هدف افزایش پیدا نماید و در نتیجه، حساسیت وسیله بالا برود. به اندازه هست در ایست های بازرسی در ورودی ساختمان ها، نگهبانان و نیروهای حفاظتی از این وسیله به جهت باز‌نگری مراجعین امداد بگیرند تا ضمن بررسی های دقیق و کمتر مقدار خطا، امنیت گروه هم به طور کامل تامین شود. باتوم های ایکس ری اصلی باتری فعالیت می کنند و شما می توانید اساسی قرار دادن باتری های قابل شارژ، به کارگیری از همین وسیله را به مراتب سهل وآسان تر راکت بازرسی فیزیکی کنید. در همین مکان ها، باتوم های ایکس ری خیر صرفا در تامین امنیت مراجعین کاربرد دارند، بلکه می توانند از سرقت های احتمالی از گنجینه با ارزش همین مکان ها هم جلوگیری کنند. عومل دیگری که در قیمت گذاری دستگاه مهم داره قدرت تشخیص دستگاه ها میباشد. همین دستگاهها در بعد ها ریز و متناسب به جهت فضاهای پرتردد طراحی شدهاند و علاوه بر بها قابل قبولی که دارا‌هستند از متاع PVC ساخته شدهاند و کلیدی وزن کم، باطری و شارژر هستند و در تمامی محیطهای با سقف و به بدور از بارش باران و باد قابل به کارگیری خواهند بود.