انواع دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها : دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها توانایی انتقال سیال وغیر سیال را دارند دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ پودر و گرانول دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ گونه های مایعات و مواد شیمیایی موارد به کارگیری از پمپ های دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان زمانی که دبی سیستم کمی زیر باشد هنگامی که فشار سیستم کمی بالا باشد هنگامی که میزان دقیقی از سیال بایستی پمپاژ شود وقتی که پمپاژ سیال کلیدی استفاده از رایانه، میکروپروسورها، کنترل کنند DCS ،PLC و یا شیرهای تناسبی کنترل شود زمانی که نیاز به انتقال سیالات خورنده و مواد آتش زا داشته باشد وقتی که نیاز به تزریق سیالات، ویسکوز و اسلاری ها داریم ساختمان دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها: قطعات تشکیل دهنده دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها دارای توجه به گونه پیستونی، دیافراگمی یا این که پریستالیتیک متفاوت میباشد اساسی ترین اجزای دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ های پیستونی میل لنگ – سیلندر – پیستون – آب بند – شیر محل ورود – شیر خروجی اصلی ترین اجزای دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ های دیافراگمی محیط – دیافراگم – پلانجر – میل لنگ یا هوای فشرده یا بخار فشرده – شیر¬های ورودی – شیر¬های خروجی مهمترین اجزای نوع پریستالیتیک غلتک – روتور – لوله انعطاف پذیر کاربرد دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ در صنعت آب و فاضلاب: جهت خودداری از خوردگی در سیستم تصفیه خانه، بویلر ها و دیگ های بخار و پمپاژسیال جهت تهیه PH 1 – مورد ها مصرف گوناگونی دارد جهت گند زدایی آب باطن خطوط لوله ها از هیپوکلرید سدیم (Naocl) 2 – آب ژوال یا این که وایتکس موردها مصرف زیادی دارااست جهت انعقاد در سیستم تصفیه از آلومینیم سولفات (Aluminum Sulfate) هیدروکسید سولفات آلومینیوم کلرید آیتم مصرف قرار می گیرد مورد به کارگیری قرار می گیرد (Antiscalant) سیستم RO3 – از آنتی اسکالنت جهت جلوگیری از رسوب در اسید ها و قلیایی ها آیتم به کارگیری قرار می گیرد PH جهت کنترل جهت ازبین بردن منگنز و آهن در سیستم تصفیه از پرمنگنات پتاسیم مورد مصرف داراست جهت گرفتن سختی آب از پلی فسفات مورد ها به کار گیری داراست جهت از بین بردن اکسیژن محلول در آب از بیو سولفات سدیم مورداستفاده قرار می گیرد جهت جذب سیانید و مواد فلزی محلول در آب و تهیه و تنظیم PH از جوش شیرین یا این که سود سوز آور، کاستینک (هیدروکسید استعمال می شود. دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ و صنایع شیمیایی: دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها از اساسی ترین و کاراترین پمپ ها در صنعت میباشند که در صنعت مورد به کارگیری قرار می گیرند، که می تواند مقدار مشخصی از گونه های مواد شیمیایی (شامل اسیدها، سیالات خورنده و یا مایعات ویسکوز و اسلاری) را در محل آیتم کاتالوگ دوزینگ پمپ گراندفوس نیاز پمپاژ نماید. از دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ برای کلر زنی و تزریق اسید و قلیا و به طور کلی تزریق میزان مشخصی از سیال به مخازن و استخرها یا به لوله های پایین فشار استفاده می شود. دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ های تزریق: در پمپ های تزریق پارامترهای مهمی مورد تحلیل قرار می گیرند که دبی و فشار پمپ تزریق از جمله آن پارامترها است پمپهای تزریق مرحله وسیعی از دبی را دارا می باشند که از یک لیتر در ساعت آغاز می گردد و تا ۵۰۰۰ لیتر در ساعت ادامه دارد، این سطح گستردگی در ارتباط حساس فشار، از یک توشه فشار تا ۱۰۰۰ توشه فشار ادامه می یابد. همین پمپ اصلی یک خط مکش میباشد که اهمیت یک روش محل ورود است و خط دوزینگ نیز به مکش وصل است. بخش اعظم دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ ها از یک پیچ میکرومتر یا این که چیزي مشابه آن براي تهیه و تنظیم دبی به کارگیری می کنند در این حالت عملگر حیاتی سیگنالی که از سیستم دریافت می کند، دبی را به صورت اتوماتیک ازصفر تا صد در صد تهیه و تنظیم می کند. مواردي همچون دما، دبی، ویسکوزیته، خورندگی سیال و فاکتورهاي دیگری که در سیستم طراحی شده است. پمپ هایی که در صنایع مورد به کارگیری قرار می گیرد، اجزا مکانیزم حرکتی آنان باطن روغن قرار می گیرد تا عملکرد مداوم سیستم تضمین گردد. متاع های دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ : بخشی از دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ که حیاتی ماده شیمیایی در تماس میباشد را به اصطلاح تر یا Wet می نامیم.