دمپرهای جور موازی و 7-8 اساسی یک‌سری پره متصل به یک مکانیزن اهرم بندی مشترک میباشند که این پره ها توسط یک نگهدارنده دمپر را در وضعیت باز، ثابت نگه میدارد. همینطور همین قابلیت و امکان در حالتهای نصب افقی یا عمودی وجود داراست که مکانیزم اهرم بندی را به یک موتور الکتریکی متصل نمود. در صورتی که در یخچال فریزر خود اهمیت فساد دمپر مواجه هستید، سفارش می کنیم این بخش از تدریس تعمیر دمپر فریزر سردخانه را اصلی اعتنا مطالعه کنید.با به کارگیری از هدایت های این بخش می توانید دمپر را در منزل تعمیر و یا تعویض کنید. سیستم امر با به کارگیری از المان حرارتی مهم نقطه عمل 71 درجه سانتیگراد قابل استعمال در هر سه دسته دمپر. کاربرد : قابل به کار گیری برای هوای رفت و برگشت، مطلوب به جهت توزیع هوای خروجی از فن کوئل ها ، برای طول عمده از 5 متر کارایی ندارد. هنگامی که دمپرها در معرض حرارت قرار بگیرند این لینک و پیوند های فیوزی ذوب شده و اجازه میدهند که دمپرها اساسی به کار گیری از یک فنر بسته شوند. میل لنگ در برعلیه همین ضربه ها مثل فنر کار می کند، ولی خواص فنری آن نمی تواند تغییر و تحول رخ به وجودآمده را از دربین برنده شود و میل لنگ را به موقعیت نخستین برگرداند. در هنگام حریق در موقعیت نصب عمودی دمپر به واسطه وزن پرهها و در موقعیت کارگزاری افقی توسط یک فنر اختصاصی بسته خواهد شد. همینطور همین قابلیت در این مدل دمپرها وجود داراست که به خواسته کاهش افت فشار هوا پرهها را در یک محفظه خارج از مسیر عبور دمپر دنا پلاس هوا قرار داد. به رخ سفارشی می توان ضخامت دمپر را 20 و 25 سانتیمتر نیز ساخت. ورق مصرفی از فولاد گالوانیزه اصلی روکش رنگ الکترو استاتیک حساس دقت به گوشه و کنار و وضعیت مکانی ساخت همین دمپرها از آلومینیوم ، استنلن استیل یا مواد دیگر قابلیت و امکان پذیر بوده ، همچنینی رنگ آمیزی حساس اعلام رال RAL معین اصلی دقت به نیاز انجام می شود. هر چه به دور موتور بیش خیس شود، فرکانس ارتعاش های وارده هم بیش رین دمپر خیس می شود. ضربه های وارده از طرف شاتون ارتعاشاتی را در میل لنگ ایجاد می کنند، همین ارتعاشات اهمیت فرکانس میباشند و فرکانس آن ها مهم به دور موتور تغییر می کند. دمپرهای نوع کرکره ای دارای چند پره یکپارچه متصل بهم هستند که همین پرهها به وسیله یک نگهدارنده دمپر را در موقعیت گشوده ثابت نگه میذدارد. در هنگام حریث در موقعیت کارگزاشتن عمودی، دمپر بواسطه وزنهای که به پرهها متصل میباشند، بسته خواهد شد.