[ad_1]

1 فوریه 2021

او بلند پرواز است و همیشه به فرصت های هدایت اعتماد کرده است. اما در نقش رهبری فعلی او ، مسئولیت های او به سادگی افزایش می یابد و باعث می شود احساس کند نمی تواند از عهده آن برآید. اگر مسئله رهبری باشد ، او تعجب می کند که آیا اصلاً می خواهد رهبری کند؟

منتهی شدن موریل ویلکینز این رهبر را با سوزاندن او در استراتژی هایی که می تواند برای تمرکز انرژی خود و افزایش مقیاس خود استفاده کند ، آموزش می دهد.

اطلاعات بیشتر:

HBR Presents شبکه ای از پادکست های تهیه شده توسط ویراستاران HBR است که بهترین ایده های تجاری را از ذهن مدیران برجسته در اختیار شما قرار می دهد. نظرات و نظرات بیان شده صرفاً نظرات نویسندگان است و لزوماً منعکس کننده سیاستهای رسمی یا موضع هاروارد تجارت ریویو یا شرکتهای وابسته به آن نیست.

[ad_2]

منبع: bighat-news.ir