یک دریچه طبیعی و تندرست قلب هر جور انسداد را به حداقل رسانده و به خون اذن می دهد تا راحت و آزادانه در یک جهت جریان یابد. خطوط زاویه دار هوای روزنه کولر را در مسیر زوایای همین خطوط ساماندهی میکند و خطوط زاویه صفر هوای روزنه کولر را به صورت مستقیم به گوشه و کنار وارد می‌کند . حیاتی اعتنا به این‌که جنس های متمایز از این قطعه تولید می گردد به جهت گوشه و کنار های متفاوت اهمیت دقت به موقعیت آب و هوایی و موقعیت موجود در محفظه می توان از متاع هایی مثل آلومینیوم، پلاستیک و چوب استعمال نمود. روزنه های میترال و سه لتی توسط اتصالاتی فیبروزی که طناب وتری (chordae tendineae) نامیده می شوند و به انتهای آزاد هر لت متصل هستند، حمایت می شوند. کارگزاری این دریچه ها توسط ایجاد کنندگان آموزش داده می شود و معمولا حیاتی شکاف هایی بر بر روی روزنه ها میباشند که اهمیت پیچ به دیوار یا شبکه متصل می شوند. ۵- بعد از آن یک عدد از متخصصان شما را به دستگاه نوار قلب متصل می نمایند تا کار الکتریکی قلبتان را مشاهده کرده و روی آن تحلیل داشته باشند. ۳- یکی از از پرستاران یا این که متخصصان سالم به دست یا بازویتان سرم می زنند تا درصورت واجب بتوانند مواد دارویی و مایع داخل سرم را به داخل رگ هایتان تزریق کنند. ۷- قبل از آغاز فعالیت از روش سرم به شما داروی آرامشبخش تزریق می کنند تا آرام گردید ولی به احتمال بسیار همچنان هوشیار باقی می مانید. پزشک قبل از کار یک داروی آرامشبخش به شما می دهد تا زمان عمل آهسته باشید. هنگامی که قلب به صدق فعالیت می کند، دریچه میترال در زمان پمپاژ قلب کاملاً بسته می شود و از جریان خون به باطن محفظه فوقانی سمت چپ (دهلیز چپ) دوری می کند. روزنه ها شکل ها و انواع گوناگونی دارند و در مکان های زیادی استعمال می شوند. ممکن می باشد بعضی از سودجویان محصول های بی کیفیت و بنجل را با بها مطلوب به فروش برسانند، اما پس از مدتی این کالا از در بین می رود و کارکرد مهم خویش را نخواهد داشت، پس در خرید کردن خود توجه نمایید و به هر سایتی اطمینان نکنید. در صورتی که نسبت به معالجه همین مشکل اقدامی شکل نگیرد، شاهد پیدایش عارضه ها قلبی بیشتری خواهیم بود. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حیاتی دریچه خطی قوس دار وب وب سایت خویش باشید.