• لتهای دریچه ممکن میباشد شل باشند: بافت لتها و رباطهای محافظ آنها بیش از حد کشیده شده و قسمتهایی از روزنه ریلکس شده یا این که به باطن دهلیز برمیگردد. افتادگی دریچه میترال یک عدد از عارضه ها بخش اعظم نارسایی میترال است. در بیشتر اشخاص مبتلا به افتادگی دریچه میترال، علت آن ناشناخته است. در شرایطی که سیم گاز سالم باشد و زاویه دریچه گاز عمده از صفردرجه باشد یعنی سنسور خراب میباشد و میبایست آن را ردوبدل کنید. پاراکلینیک: بجز نوار قلب (الکتروکاردیوگرافی) عکس قفسه سینه که آلرژی یه خرده در تشخیص تنگی میترال دارا هستند ، اکوکاردیوگرافی اولی و دقیقترین شیوه برای تشخیص این بیماری می باشد اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک منحصر به فرد ترین و دارای ترین روش غیر مهاجم تشخیص تنگی است. همین دریچه کولر به دو صورت دمپر دار و سوای دمپر قابل ایجاد است . این نحوه به جهت انتخاب گونه و میزان برخی از اختلالات دریچه موءثر است. • لتهای دریچه ممکن است خیلی پهناور و ضخیم باشند. افتادگی ممکن می باشد به استدلال جراحت ایسکمیک (ناشی از کاهش جریان خون در نتیجه بیماری عروق کرونر) به عضله ها پاپیلاری متصل به رباط لتهای دریچه یا تغییرات عملکردی در میوکارد (عضله دریچه اسلوت چیست قلب) باشد. همین بیماری شایع ترین صورت بیماری دریچه قلب است و گهگاه می تواند به یار درجاتی از نشت خون از ورای روزنه (نارسایی میترال) باشد. به غیر از این ممکن است دکترتان تعدادی تست دیگر هم برای تشخیص آخری سفارش کند. بعضی اوقات به جهت درمان همین بیماری مستمند جراحی هستیم تا از این طرز یا این که روزنه را تعمیر یا این که عوض کنیم. اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که دریچه پیشابراه خلفی در هفتههای ۱۸ تا ۲۰ حاملگی تشخیص داده شود، معمولاً خلل دوچندان بیمار جدی است. • دهانه روزنه ممکن هست کشیده شود. افتادگی روزنه میترال ثانویه ممکن است در اثر زخم به ساختار دریچهها در حین انفارکتوس حاد میوکارد (سکته قلبی) ، بیماری روماتیسمی قلب یا این که کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک (وقتی توده عضلانی بطن چپ قلب بزرگتر از حد طبیعی باشد) باشد. درد قفسه سینه. درد قفسه سینه دارای ربط با افتادگی دریچه میترال اهمیت درد قفسه سینه ملازم دارای بیماری عروق کرونر متفاوت میباشد و یک شکایت شایع است. درصورتیکه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه دریچه اسلات خطی لطفا از برگه ما بخواهید.