در همین نوشته ، ما دریچه دیافراگم چیست ، چگونه فعالیت می کند و همینطور نشان می دهیم که چطور بر چیزهایی مانند عمق عرصه تأثیر می گذارد ، که در ادامه همین نوشته توضیح داده شده است. کناره ی فوقانیِ آزادِ هر لت کلفت هست که به آن لنول (lunule) می گویند و نصیب میانی حاشیه ی فوقانی آزاد هر لت نیز کلفت می باشد که به آن ندول (nodule) می گویند. در نتیجه میزان خونی که به باطن آئورت برای خون رسانی به کلیه بدن پمپ میشود کاهش می یابد. این دستور منجر بسته شدن روزنه می شود. نارسایی روزنه میترال بیماری شایعی می باشد که به علت ناکفایتی روزنه در بسته شدن کامل تولید میشود. در شروع دیاستول بطنی خونی که به طرف قلب باز می گردد سبب لبریز شدن سینوس ها شده و لت های دریچه ها را به طرف یکدیگر می فشارد. به زمان دیاستول زمانی خون پس زده می شود، سینوس های آئورتی را پر کرده و وارد شریان های کرونری می شود تا میوکاردیوم را خونرسانی کند. سینوس های آئورتی راست و چپ نشان دهنده ی منشا شریان های کرونری راست و چپ هستند. روزنه گاز یک عدد از اجزای تشکیل دهنده خودروهایی می باشد که بوسیله سیستم انژکتوری سوخت رسانی میشوند. در این نوشته داده ها بخش اعظمی را درباره این‌که “دریچه گاز چیست“، ساختار آن به چه صورت هست و نحوه کارکرد آن به چه صورت است را در اختیار شما قرار خوا‌هیم دریچه سقفی رحمتی داد. من به طور خاص از دیافراگم تبارک برای ساخت یک اثر استعمال کردم. در عکاسی ، “مردمک” لنز شما دیافراگم نامیده می شود. این روزنه از ۳ لت چپ، راست و قدامی (این نامگذاری بر مبنا محل دریچه ها در بازه زمانی جنینی قبل از چرخش قلب می باشد). لبه های لت های هر دو دریچه به دیواره ی شریانی چسبیده اند و سینوس ها را تشکیل می دهند. روزنه ی آئورتی از ۳ لت راست، چپ و خلفی تشکیل شده است. در کار ترمیم، جراح عملکرد می نماید روزنه خویش بیمار را به مدل ای تغییر و تحول صورت دهد که تام بسته شده و میزان پس زدن خون به دهلیز چپ اندک شود. روزنه ی آئورتی (Aortic valve): بین بطن چپ و آئورت صعودی قرار گرفته است. کاربرد روزنه خورشیدی در اتاق های تمیز (Clean Room) است که ذرات معلق در هوا موجود نباشند و هم نیاز به توزیع هوا اهمیت دبی بالا باشد. بروز این تغییرات بسته به علت بروز بیماری و شدت نارسایی، میتواند فی مابین یک‌سری سال تا یکسری ده سال ارتفاع بکشد. دریچه ی پولمونری (Pulmonary valve): فی مابین بطن راست و تنه ی پولمونری (pulmonary trunk) قرار دارد. دریچه های پولمونری و آئورتی ساختار مشابهی دارند. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم دریچه سقفی دمپردار بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.