درک حسادت قسمت 2: مواجهه با حسادت حرفه ای


21 دسامبر 2020

تانیا منون ، استاد کالج تجارت فیشر ، دانشگاه ایالتی اوهایو ، ریشه های عمیق روانشناسی و خانوادگی حسادت را مطالعه می کند. او می گوید این یک قسمت طبیعی از زندگی است و چیزی است که در محیط کار بسیار زیاد می شود – اگرچه اغلب آن را اشتباه درک می کنند.

در قسمت دوم مینی سریال دو بخشی ما درباره حسادت در محل کار ، منون به مجری برنامه می گوید مورا آرونز-مله این حسادت می تواند باعث شود تمرکز خود را از دست بدهیم و به جای خود و کار خود ، روی دیگران تمرکز کنیم. اما او می گوید ما می توانیم برای مقابله بهتر با رقابت ، ترس و حسادت در حرفه خود مرزهای خوبی تعیین کنیم.

اطلاعات بیشتر:

حسادت در محل کار


منبع: bighat-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>