چنانچه یک کبریت را پر‌نور کرده و درون عسل بیاندازید می توانید تشخیص بدهید که آیا عسل طبیعی میباشد یا تقلبی؛ در صورتی که کبریت روشن موجب آتش گرفتن عسل شد یعنی عسل طبیعی می باشد اما چنانچه عسل تقلبی باشد به سادگی آتش نمیگیرد. با دقت به این موضوع، در عسل طبیعی میزان ساکاروز کم است اما در برعلیه در عسل تغذیهای زیرا فاصله زنبور تا کندو ناچیز بوده و زمان چندانی برای تبدیل ساکاروز به دو قند دیگر وجود ندارد، درصد ساکارز بخش اعظم است. انسان ها از مدت زمان باستان از عسل به ادله خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی آن به کارگیری می کردند. عسل طبیعی به برهان داشتن دیاستاز آن گاه از مدتی ته نشین می‌گردد و رس میزند؛ به این معنی که ذرات قند عسل متبلور می‌شود و عسل مثل روغن نباتی سفت می شود. طعم مختص گفته شده به همین عامل هست که با محتویات گیاهی بوده که کلیدی شیرینی مطلوب عسل پوشانده شده است. در واقعیت علاوه بر ضد عفونی نمودن جراحت ها به استدلال وجود گونه های آنتی اکسیدان ها در ساختار آن، به درمان آن ها نیز یاری می کند. در ثانی، بهدلیل تنوع محصولات مرغوب بهدلیل محیطهای اقلیمی متفاوت، ممکن است یک جنس مرغوب، مشکوک جلوه کند. در حقیقت، یونانیان، رومی ها و مصری ها خواص عسل طبیعی را که ارسطو نیز در سال ۳۸۴ پیش از میلاد به آن اشاره کرده است، ثبت کرده عسل طبیعی پیرانشهر اند. عسل طبیعی از دیر باز به جهت التیام و بهبود زخم ها آیتم استفاده بوده و همینطور برای در مان مشکلات گوارشی، ضعف روان و سرفه هم سفارش شده می باشد . در کشور‌ایران و نقاط متعدد دنیا از هزاران سال پیش مورد استعمال قرار می گرفته است . این مادهی طبیعی به جهت هزاران سال هست که در سبد غذایی نه تنها ایرانیان بلکه همهی جهانیان قرار دارد. عسل مانوکا که عسل حاصل از درخت چای است، بهترین عسل موجود در عالم و اتفاقا از پاراگراف بدبوترین عسلها و بومی مرزو بوم نیوزلند است، یک درمان فوقالعاده برای درمان زگیل محسوب میشود. حتی حضرت سلیمان گفته هست که «پسرم، عسل بخور که به جهت تو فایده دارد». • از مهمترین خواص عسل می قدرت به ارتقا و تقویت دستگاه ایمنی تن اشاره کرد، که ترکیبات عسل مانع از تولید عامل ها بیماری زا در بدن می شوند و نقش مهمی در پیشگیری از بیماری ها دارند.