حتی در بعضا موردها کلیدی خاصیت درمانگری میباشند. استویا گیاهی هست که در درحال حاضر حاضر در برخی نقاط مرزوبوم کشت میشود و از قند استخراجشده آن به جهت شیرین کردن بعضی محصولات قنادی استعمال میشود. همچنین بخشها شرجی و حیاتی رطوبت بالا، نیز محلهای غیرقابل محافظت به جهت گز محسوب میشوند. همچنین به جهت درمان یبوست بهترین گزینه می باشد و داروی تببر عالی میباشد. گز یکی از از سوغاتی های دارای شهرت اصفهان می باشد.و شما می توانید بهترین گز فروشی ها را در اصفهان پیدا کنید.گزها انواع متفاوتی دارا‌هستند و همین جور و کیفیت و همچنین تازگی گز می باشد که قیمت آن را گزینش می کند.در گز فروشی های اصفهان در صورتی که به تعداد دوچندان خرید داشته باشید بدون شک می توانید تخفیف بگیرید.در جدول تحت بهترین گز فروشی های اصفهان به یار نشانی و تلفن آورده شده است. پر‌نور میباشد گزهایی که حساس شیرینی کمتری هستند یا این که از قند ضعیف شده مثل ایزو، مانیتول و سوربیتول در آن‌ها به کار گیری شده به تیتر شیرینی رژیمی شناخته میشود. گزشناسها میگویند ارزش گز بسته به میزان پسته، بادام یا فندقی که در آن به فعالیت رفته فرق می نماید و دستکم ۲۰هزار تومان و حداکثر ۵۰ هزار تومان بایستی برایش کنار گذاشت. در این جور معمولاً از مغزهای پسته و یا این که بادام به کار گیری شده می باشد و میزان استعمال از آنها بستگی به توصیه افراد دارد. از این مواد می اقتدار به ویتامین های آ، ث و ای اشاره کرد. گزها بر پایه مواد افزودنی به اشکال متمایز تقسیم میشوند، که ما همت کردهایم تمام آنان را در اینجا به طور کامل بیان کنیم. آن‌گاه تمام سفیده را به شربت بیشتر نمایید و حیاتی دور تند همزن حیاتی حرارت کم هم بزنید تا مواد گز تماما مهیا شود.در این تراز پسته ها را بیش تر کنید و مقداری گز مشهور اصفهانی هم بزنید. به طور کلی گز هایی که اساسی مغز میباشند خوشمزگی بیشتری دارا‌هستند که از خرید آن ها نمی توانید دیده گز اصفهان کیلویی چند پوشی کنید.