به جهت نتورک هایی که به رخ افقی در سقف تعبیه و دهانه انشعاب نیز از شیوه سقف کاذب بیرون می شوند از روزنه های سقفی چهارگوش می توان استعمال کرد. برای کانالهایی که بصورت افقی در سقف اجرا می شوند و دهانه انشعاب نیز از طریق سقف کاذب بیرون می شوند از دریچه های سقفی آرمسترانگ به کار گیری می شود که از گونه های سقفی یکطرفه، دو طرفه ، سه طرفه و چهار طرفه و همچنین مشبک و شمسی تشکیل می شود.بطورکلی به روزنه هایی که از طریقِ سقف هوارسانی می نمایند روزنه سقفی می گویند.دریچه سقفی می تواند چهارگوش، گِرد و تایلی باشد. همانطور که اشاره کردیم، روزنه های سقفی امکان ساخت به بعد ها گزینه نیاز مشتری را دارد، ارزش آن نیز به بعدها و مدل آن بستگی دارد. روزنه سقفی، هم به رخ ساختارِ واحد در انواعِ متعدد ساخت می شود و هم به صورت ساختارِ ترکیبی(تایلی-گرد)، (تایلی-چهارطرفه)، (تایلی-مشبک) تولید میشوند. انواعِ روزنه سقفی مثل دریچه های چهارطرفه ،مشبک و حتی انواعِ روزنه های گرد می توانند در تایلِ سقفهای کاذب تعبیه و کارگزاشتن گردند. روزنه های سقفی مهم دقت به شکل ظاهری که دارا‌هستند به دو دسته، گرد و چهار طرفه تقسیم می شوند که کدام از آنها اصلی دسته های متنوعی می باشند که هر یک از آنان ویژگی منحصربه‌فرد به شخص خویش را دارا می باشد. دریچه سقفی چهار طرفه که جهت مکش به کار برده می شود معمولا نیاز به دمپر ندارد. این روزنه ها جهت سقف هایی تا طول ۴ متر مطلوب بوده و قابلیت ساخت در اشکال یک الی چهار طرفه جهت تولید الگوی جریان مد لحاظ طراحان را دارا می باشد. دریچه سقفی مشبک نیز می تواند به طور مستقل بر بر روی سقف پیچ و نصب شود و نیز می تواند بر محلِ حفره تایلهای سقف کاذب جانمایی و تعبیه گردد. در جور پره قطع شونده قابلیت و امکان کارگزاری به همراه دمپر پروانه ای و همینطور نصب از داخل فریم سوای نیاز به رخنه پیچ بر روی شکل قاب امکان پذیر است. همین دریچه به راحتی بر بر روی دیوارهای کاذب قابل کارگزاشتن است. همچنین همین دریچه ها متحرک و یا این که اثبات میباشند و به جهت های متمایز هوارسانی کنند. روزنه های کلاف پهن دارای انحصار ابعادی می باشد چون بازشو سقف باید ۷ سانت از بعد ها پشت روزنه بیشتر باشد و همینطور نتورک متصل شونده به پشت روزنه باید ۲ سانت بالاتر از تراز ذیل سقف تمام شود لذا جهت از دربین بردن حصر های فوق می اقتدار از روزنه های سقفی کلاف بدور گشوده به کار گیری نمود. دریچه سقفی گرد می تواند یکدست یا این که برجسته باشد، همچنین می توانند برای انتقال هوای سرد، گرم و تصویه و تهویه مناسب باشند. در اینجا عمده به بررسی وب وب سایت انواع روزنه سقفی.