به جهت اخذ شعور درست از خانه هوشمند و تصمیمگیری خوبتر در این زمینه، نیاز دارید که مقالات خانه هوشمند را جستجو و مطالعه کنید. همین کار به شما امداد می‌نماید که گزینش هوشمندانهتر و بهتری داشته باشید و بتوانید باتوجه به نیازها و کاربریتان فرایند هوشمندسازی را اجرایی کنید. چه اطلاعاتی را می توان از مقالات منزل هوشمند بهدست آورد؟ مقلات متعددی در همین زمینه تدوین شدهاند که به شما امداد می‌نمایند داده ها مهمی درباره سازوکار خانههای هوشمند و هوشمندسازی بهدست بیاورید. اهمیت ترقی تکنولوژی تصور ما از دنیا اطرافمان حیاتی تغییرات متعددی بالاخص در یک سری ده سال آخر مواجه شده است، ممکن است تا همین تعدادی سال پیش صرف تولید یک ساختمان مجلل با بهترین متریال به تنهایی یک ویژگی شاخص بشمار می رفت البته امروزه ساختمان ها چیزی عمده از آهن و فولاد و سنگ هستند. در زمان جدید، همه روزه گجتی یا این که ابزاری از وسایل خانگی به توده تجهیزات هوشمند میپیوندد و جریان زندگی هوشمند را به سمت جلو میراند تا آسایش خاطر اعضا تامین شود. همین قضیه که آیا اشخاصی که سیستم و تجهیزات اسمارت هوم را آیتم به کار گیری قرار داده­اند، راضی هستند یا خیر؟ احتمالا به جهت شما هم بارها پیش آمده باشد که دکمه را پشت درب جا نهاده باشید و پشت درب باقیمانده باشید؛ یا این که حتی فراموش کرده باشید کلید را بردارید و در ارتفاع روز ذهنتان درگیر حل نمودن همین اختلال باشد که به چه صورت درب را سوای کلید باز کنید. آردوینو دستور را به رله هایی ارسال می نماید که وظیفه روشن یا این که خاموش کردن وسایل را بر عهده دارند. هوشمند سازی منزل ها از هنگامی شروع شد که اشخاص تصمیم گرفتند عمل های خویش را بجای این که به طور کامل دستی انجام دهند اساسی وسایل متمایز انجام دهند. و جواب به اکثری از سوالات مشابه دیگر. در همین صورت دیگر به سرویس مرکزی خانه هوشمند در شیراز نیاز نخواهید داشت. تجهیزات در همین سیستم توان پایینی مصرف میکنند. راهکارهای تعیین و خرید تجهیزات BMS اساسی قیمت مطلوب و میزان مرغوب بودن بالا. کلیدی همین وجود، همین سیستم کاملا بیعیب و نقص نبود. این وسیلهها شاید اهمیت تعریف و تمجید امروز ما از منزل هوشمند خیلی مسافت داشته باشند؛ البته در اوایل قرن بیستم پیشرفتی پهناور و دستاوردی عظیم محسوب میشدند. همچنین بااستفاده از این مقالات، میتوانید برندهای متعدد گجتهای هوشمند را مقایسه و درباره ویژگیهای هرکدام اطلاعات حتمی را کسب کنید تا بتوانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید.