۱۷- تراموای: وسیلهی نقلیهای که در شهر و حومه برای حمل مسافر به کار می‌رود و اساسی نیروی برق بر روی ریل حرکت مینماید. ۴۱- ظرفیت اتومبیل: وزن بار اصلی تعداد مسافر که از طرف افسر کاردان فنی شمارهگذاری شهربانی به جهت وسیلهی نقلیه تعیین میشود. ۱۴- پیاده رو: منتخب از خیابان که در امتداد آن واقع شده و به جهت عبور و مرور پیادگان اختصاص یافته است. وقتی که قصد دارید از یک وسیله نقلیه طویل که آهسته حرکت می نماید در یک جاده شلوغ سبقت بگیرید چه کار می بایست انجام دهید؟ استعلام خلافی اهمیت تلفن نحوه محبوبی نمی باشد، به کارگیری از اپلیکیشن های پرداخت و استعلام قبض محبوبیت بالایی دارند. دیگر قابلیت و امکان بازدید جریمه رانندگی و خلافی ماشین مهم شماره پلاک وجود ندارد. از خصوصیت هایی میباشد که سبب ساز شد تجربه ی تازه از به کار گیری از چراغ هدایت به وجود آید. فاصله توقف در چه جاده هایی ارتقاء خواهد یافت؟ در سال 1400 نرخ دیه در ماه حرام 640 میلیون تومان تعیین شده است که یک چهلم آن یعنی 16 میلیون تومان مبنای سقف تعهدات شالوده بیمه شخص ثالث است. ۴۰- شماره وسیلهی نقلیه: عدد یک یا یکسری رقمی که از طرف متصدیان مربوط بر روی پلاکهای اختصاصی منقوش و به وسیلهی نقلیه منصوب میگردد. ۲۴- جاده فرعی: جادهای که از جاده مهم منشعب شده و از آن تنگتر است یا این که حساس کارگزاشتن علایم هدایت فرعی به شمار میرود. ۲۹- خیابان اصلی: خیابانی که در عکس العمل اساسی خیابان دیگر پهنتر میباشد یا با کارگزاشتن علایم هدایت اهمیت تلقی شود. ۲۳- جاده اصلی: جادهای که در برخورد دارای جاده دیگر پهنتر هست یا این که حساس نصب علایم هدایت مهم تلقی شود. ۳۰- خیابان فرعی: خیابانی که از خیابان اهمیت تنگتر می باشد یا این که حساس کارگزاری علایم هدایت فرعی شناخته شود. اشخاصی که قصد رهگیری و پیگیری مرسولات سازمانی خودشان را دارند، می توانند اساسی مراجعه به سایت پلیس راهور 120 و ورود به قسمت رهگیری مرسولات سازمانی، از نهایی وضعیت صدور و یا ارسال مرسولات سازمانی آزمون آیین نامه کی برگزار می شود باخبر شوند. در زمان خرید چراغ راهنمایی مطلوب می بایست به نکاتی که قبلا در نصیب انواع چراغ راهنمایی رانندگی اشاره نمودیم اعتنا نمایید و برحسب نیاز خود و کارایی مطلوب چراغ راهنمایی مدنظر را خریداری نمایید.