سپس متقاضی بایستی پولی که بابت حقالثبت و حقالدرج آگهی، معین می شود؛ به بانک و حساب تعیینشده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حقالثبت و حق اطلاع رسانی را به «واحد حسابداری» اداره، تحویل و واحد مذکور، همین امر را در تحت برگهی تقاضانامه، درج می کند و آن گاه مدارک به «واحد تصویب تأسیس و تغییرات» ادارهی تصویب شرکتها تحویل و شرکت، ثبتمیشود و امضایی دال بر «برابر بودن تصویب حیاتی سند» از شرکا یا وکیل قانونی شرکت، دریافت میگردد. 2. گام دوم در جهت تصویب کمپانی همین قضیه است که یک اسم تجاری برای کمپانی خود گزینش کنید، قابل تامل میباشد که نامی را انتخاب کنید که به جهت مشتریان بی آلایش باشد و به سادگی بتوانند آن را تلفظ کنند چون شما قصد دارید در آتی خیر چندان به دور نام تجاری خویش را به عنوان یک مارک بر سر زبان ها آورید، پس اصلی ترین نکته در همین خصوص این قضیه میباشد که نامی را تعیین نمایید که هم به حوزه فعالیت شما بخورد و هم این که بتوانید در آینده به ساده ترین صورت ممکن به جهت آن برندسازی کنید. کمپانی های تضامینی به شرکت هایی اطلاق می شود که اگر عمل تجاری هم نداشته باشند می بایست اصلی برند تجاری تصویب گردند و تعداد سهامداران آن‌ها دستکم دو نفر باشند. مدیریت ادله می تواند حسب مورد جزو سهامداران نباشد . شرکتی میباشد که تحت اسم مخصوصی جهت انجام امور تجاری میان ۲ یا یکسری نفر اهمیت مسئولیت تضامنی تشکیل می شود به طوری که در صورتی که بودجه کمپانی برای ادای قروض و تعهدات کمپانی به اندازه نباشد هرمورد از اعضای کمپانی به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات شرکت در در مقابل افراد ثالث است. مزایای تصویب شرکت بوسیله تعداد متعددی از اشخاص ذیل سوال می رود. هزینه تاسیس شرکت به یک میزان معلوم نمی باشد و می بایست یک سری فاکتور را برای آن ثبت کمپانی حقیقی در حیث گرفت. مدارکی که ثابت کند هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نقص‌ قانونی ندارند. 4. معین نمایید که چه نامی را برای شرکت انتخاب می نمایید و همینطور بایستی گزینش نمایید که چه اشخاصی به هیئت مدیره کمپانی راه و روش پیدا می نمایند و امضای آن ها روی اوراق شرکت دارای دارد. زیرا از همین شیوه می اقتدار بسیاری از هزینه های رویه اندازی دستگاه و جابجایی دستگاه را داخل مرز و بوم و گمرکی را حذف نمود. اما به طور کلی هزینه ها به چند بخش تقسیم می گردند که کلمه است از : فیش واریزی گزینش اسم ، هزینه حق الثبت ، حق الوکاله وکیل ، هزینه مرسولات پست و هزینه های مربوط به ورقه ها شرکت و درج در روزنامه رسمی و کثیر الانتشار . 3. کارمزدی که به عنوان کامزد اخذ می شود. مدارکی از پاراگراف کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای شرکت به علاوه واریز وجه به حساب اداره تاسیس شرکت ها و نیز چنین همه مدارک تحصیلی اعضای شرکت جهت انجام این عمل لازم است.