[ad_1]

تیم او فکر می کنند او خیلی مستقیم است. او نگران است که در واقع بیش از حد همکاری کند. اکنون او باید بیاموزد که چگونه این خلا gap درک را پر کند تا به عنوان یک رهبر شناخته شود.

[ad_2]

منبع: bighat-news.ir