البته این کلینیکها هم سوای تجهیزات مطلوب و باکیفیت کار کشته نخواهند بود حداکثر پتانسیل خود را در میدان زیبایی و جوانسازی پوست به اکران بگذارند. درمان میتواند به لطف بر بر روی بخش اعظمی از گونه های پوست و مو عمل کند، ولی در صورتی که موهای بلوند، قرمز رنگ و یا سپید دارید، اثر لیزر کاهش لیزر مو بدن نی نی سایت است. برای از بین بردن موهای باریک و کرکی خوبتر از لیزرهای دیگر فعالیت می کند. معمولا تعداد جلسات لیزر دربین 6 تا 8 جلسه می باشد و فاصله وقتی در میان آن ها فی مابین 40 تا 45 روز است. ممکن است جلسه نخستین لیزر، یک جلسه مشاوره باشد. مراکز زیبایی مسلما بایستی از پاکیزگی فوق العاده ای برخوردار باشند تا حسی عالی به بیماران و مراجعه کنندگان انتقال دهد و به آنان همین اطمینان را دهد که به یک مکان زیبایی قدم گذاشته اند که به کلیه جنبه های زیبایی و بهداشتی با می دهد و از سرایت بیماری های عفونی و غیره مصون خواهند بود. کلینیک لیزر اکسیر پاکیزگی و بهداشت فضای داخلی را یکی از دغدغه های با خود می داند و کلیدی غایت جدیت در این امر کوشا خواهد بود. ذکر این نکته زیاد کلیدی میباشد که اگر فردی پوستش را از طریق سولاریوم یا این که آفتاب برنزه و تیره کرده باشد و این موضوع را متذکر نشود و از لیزرهایی اهمیت ارتفاع موج کوتاه نظیر لیزر الکساندرایت به کارگیری شود می تواند سبب ساز سوختگی پوست شود و نتایج ناگواری داشته باشد. بایستی متذکر شد که هر جایی در تن که مو داشته باشد در آن حوزه‌ لیزر قابل اعمال هست و همین مو می تواند در رخ یا بدن باشد. به دلیل دارای بودن این کار قطعا این عملیات درمانی باید در مرکزها لیزر معتبر شکل پذیرد. یک مرکز درمانی نظیر کلینیک زیبایی بایستی مهم مزایایی باشد تا از شیوه آن به جذب بیماران و مراجعه کنندگان خود بپردازد. لیزر الکساندرایت : برای پوست های معمول و سپید ایرانی لیزر الکساندرایت یک لیزر شناخته شده و مفید است و در همین دسته لیزر چنانچه مدت تابش و انرزی ساطع شده صحیح گزینش شده باشد نتیجه های درمانی فراوان امید بخش خواهد بود. برای بخش ها بزرگتر بدن مانند پشت و پاها ممکن هست یک ساعت طول بکشد. برای افرادی که پوست های سبزه و موهایی نازک داشته باشند فعالیت لیزر درمانی تاثیر کمتری خواهد داشت و بالعکس کسانی که با پوستی سفید و موهای زائد تیره و ضخیم باشند؛ لیزر درمانی نتیجه بهتری خواهد داشت. در اینجا اکثر به تحلیل وب سایت لیزر مو واژن نی نی سایت.