در سیلندر دو محوره قطر دو پیستون متساوی میباشد و نیروهای وارد شده در دو جهت یکسان است. میخواهیم ببینیم فاصله میان دو حاشیه حلقه وقتی رینگ بسته میشود، چه میزان باقی می ماند . وقتی دور موتور ذیل هست این صدا قابل شنیدن می باشد . در نصیب فوقانی آن، محیط احتراق قرار دارد که ادغام سوخت و هوا در آن فشرده می شود. شاتون هرچقدر کوتاهتر باشد می تواند سیکل را سریعتر تمام کرده یا این که به اصطلاح غیرفنی , پیستون به چه صورت ساخته می شود بتواند از زیر سیلندر سریعتر به بالا حرکت کرده و سوخت را متراکمتر کند . در موتورهای چهار زمان (بنزینی و دیزلی) اتومبیل، فرآیند جذب، فشرده سازی، احتراق و اگزوز در بالای سر سیلندر شکل می گیرد، که پیستون را بدون چاره به حرکت به سمت بالا و ذیل می کند به بیان دیگر پیستون حرکتهای رفت و برگشتی رو به بالا و ذیل دارااست که در هنگام بالا رفتن منجر به متراکم شدن سوخت میشود و پس از احتراق و انفجار، به سمت تحت حرکت میکند، در عاقبت منجر چرخش میل لنگ می شود. علامت F ،Front، فلش و مثل اینها کلیه یک معنی دارا‌هستند و جهت قرار گیری پیستون در سیلندر را نشان میدهد. سیلندر های هیدرولیک طبق شیوه عملکردی که دارا هستند به مدل های متفاوتی تقسیم بندی می شوند. این صدا در نتیجه نوسان پیستون در سیلندر ساخت می شود . علت ارتقاء تعداد پیستون ها و سیلندر ها در انواع پمپ های پیستونی این میباشد که یک جریان پیوسته در خروجی پمپ تامین و به یار آن توان مطلوبی تولید شود. در صورت پایین ، شیارهای سوپاپ تولید شده در یک پیستون گنبدی صورت را می بینید. همینطور در صورتی که تسمه تایم پاره شود و زمانه بندی سوپاپ به هم بخورد، همین شیارها، مانع از جراحت به پیستون و سوپاپ می شوند. در صورتی که تسمه پروانه راحت و یا این که خیلی خشک باشد هنگامی ناگهان گاز دهیم صدای سوت شنیده خواهد شد . 2 – زمانی پیستون استاندارد و یا این که صفر باشد هیچ شماره بر روی کف پیستون متن نشده است. و وقتی که میخواهیم رینگ را بر روی پیستون سوار کنیم، ابتدا باید لقی جانبی حلقه بر روی پیستون را میزان گیری کنیم ، و ببینیم همین حلقه روی شیار خودش که روی پیستون می باشد چه میزان لقی دارااست و چه میزان بازی میکند. مشاهده میکنیم که یک مقدار از دهانه رینگی که درون سیلندر قرار گرفته است گشوده میباشد، و آن را حساس به کارگیری از فیلر میزان گیری میکنیم همین مقدار باید از یک حدی کاهش و از یک حدی عمده نباشد. علت دیگر تهیه ناقص به دور آهسته موتور هست یعنی هوا کمتر از ح واجب به کاربراتور می برسد . در موتور جعبه دنده این صدا در دور آرام موتور شنیده می شود اما زمانی کلاچ بگیرید قطع می گردد . چنانچه پیستون صرفا زمانی که موتور سرد میباشد بزند ، زیاد با نیست . لقیهای حلقه و پیستون و درون سیلندر خیلی کلیدی هست. زدن پیستون صدایی هست که از جا به جا شدن پیستون از یک طرف سیلندر یه طرف دیگر آن، در شروع حرکت انبساط،ناشی می شود. رینگهای دانسیته در شیارهای نزدیک به تراز فوقانی پیستون و بالاتر از رینگهای روغنی قرار دیتا میشوند. رینگهای براساس محل قرارگیریشان در پیستون و کاری که انجام میدهند به دو نوع رینگهای متراکم و رینگهای روغنی تقسیم میشوند. برای هر پیستون از هر دو مدل رینگ استفاده میشود، اما تعداد آن‌ها اساسی دقت به گونه موتور و وضعیت آن تغییر‌و تحول میکند. اهمیت اعتنا به این که فرآیند احتراق در محیط احتراق به شدت پیچیده می باشد و کوچکترین برآمدگی یا فرورفتگی در پیستون ، بر صورت و نوع احتراق اثر گذاری می گذارد ، در بعضا از خودروها علاوه بر فرم هایی که در بالا به آن اشاره شد ، فرم های پیچیده و بهینه ای به مرحله بالای پیستون می دهند. گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی ترویج بیشتری دارا هستند اما دسته آهنگری آن برای موتور های سنگین و پر توان استفاده می شود. این پیستون اکثر در موتور های مسابقه ای و موتور هایی که در معرض بار سنگین قرار دارا هستند استفاده می شود. حلقه ها، رینگ هایی میباشند که در شیارهای مشخصی بدور همین قطعه قرار می گیرند. و دوم همین که زمانی که این رینگ داخل سیلندر قرار میگیرد. هر سیلندر هیدرولیک نیز متشکل از بدنه، پیستون، میله پیستون و قطعات آببند است. برای کسانی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی به کارگیری از حقوق کارگران پیستون سازی ، شما شاید می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.