بیش از چهار میلیارد گالن فاضلاب هر روز در زیر مرحله زمین متفرق می شوند. علیرضا تخت شاهی رئیس عامل آبفا کردستان نیز در همین مراسم اظهار کرد: تصفیه منزل آب شرب شهر کامیاران در زمینی به مساحت ۸ هکتار مهم هزینه ۳۰۰ میلیارد تومان طی ۳۶ ماه ساخته میشود و سیستم تصفیه در همین تصفیه خانه از نوع شیوه تصفیه متعارف و گنجایش تصفیه ۳۰۰ لیتر در ثانیه در ۲ خط است. ژاپن اعلام کرده همچنان قصد دارااست آب رادیو اکتیو را که در تاسیسات فوکوشیما انباشته شده به اقیانوس آهسته تخلیه کند. آب آلودهای که دولت ژاپن قصد داراست در اقیانوس آرام تخلیه نماید شامل تریتیوم رادیواکتیو هست که در چرخه خنک سازی سوخت هستهای مذاب در نیروگاه فوکوشیما به کار گرفته شده است. وی افزود: جمعیت پایین پوشش همین طرح در حالا حاضر ۶۰ هزار نفر است که در سال اسمان طرح به ۷۰ هزار نفر خواهد رسید. تاسیسات فوکوشیما پس از زلزله و سونامی مهیب سال 2011 مبتلا اتفاق شد و سبب گشت کارایی سیستم خنک کننده آن مبتلا آسیب شود. صنعت ماهیگیری ژاپن مخالفت شدید را دارای این مبادرت دولت ابراز داشته چرا که به زعم ماهیگیران ژاپنی آب آلوده و کثیف به مواد رادیواکتیو منجر آسیب اکثر به شهرت صنعت شیلات این سرزمین خواهد شد. در واقع، تخلیه فاضلاب هستهای فوکوشیما به دریا اساسی تاثیرات مستقیمی در زمینه کشاورزی، ماهیگیری و سلامت عمومی در حوزه‌ شمال شرقی ژاپن است. آبهای نامتعارف شامل آبهای شور، لبشور و خاکستری از پاراگراف پساب فاضلاب می باشد که به گفته کارشناسان و پژوهشگران به جهت عبور از حالت کنونی چالش خشکسالی در استان بوشهر به کار گیری از این آبها برای توسعه و گسترش طرحهای سرمایهگذاری است. در حین تصفیه لجن فعال ، ASP نخست از دمنده ها برای دمیدن هوا به فاضلاب نپخته استفاده تصفیه فاضلاب چربی گیر میکند. اسماعیل زارعی کوشا افزود: امیدواریم عملیات اجرایی این پروژه در کمتر از ۱۸ ماه به نقطه نهایی برسد و هر چه سریعتر این دغدغه مردمی برطرف کردن شود.