شناخته میشود. سرفصلهای این کتاب عبارتند از: مولها و معادلات، ساختار اتمی، الکترونها در اتمها، پیوند شیمیایی، حالات ماده، تغییرات آنتالپی، واکنش ردوکس، تعادل سرعت واکنش، تناوب، گروه، نیتروژن و گوگرد، مقدمه ای بر شیمی آلی، هیدروکربنها، هالوژنوآلکانها، الکلها، استرها و اسیدهای کربوکسیلیک، ترکیبات کربونیل، انرژی شبکه، الکتروشیمی، جنبههای بخش اعظم تعادل، سینتیک واکنش، انرژی آزاد آنتروپی و گیبس، موادسازنده انتقالی، بنزن و ترکیبات آن، کربوکسیلیک اسیدها و مشتقات آنها، ترکیبات آلی نیتروژن، پلیمریزاسیون، شیمی تجزیه، سنتز آلی. البته از چاپ بخشی ی گسترده ی همین دسته مقاله ها که ملازم حساس پیشنهادهایی کاربردی برای خوانندگان مجله باشد به گرمی استقبال می کند. همین نشریه اساسی ارایه ی محتوایی روزآمد، معتبر و کاربردی در صدد ارتقای دانش و مهارت­های حرفه­ ای معلمان شیمی و تدریس خصوصی شیمی در شهریار مدرسان دانشگاهی است. درصورتیکه می خواهید علم آموزان یک مطلب دارای را مدام به خاطر داشته باشند، آن را بیش از یک توشه تکرار نمایید. همین نشریه مقالههایی را برای داوری می فرستد که روزآمد، نیز سو اساسی هدف ها و در زمینه ی سرفصل های تعیین شده به جهت نشریه باشد و برای تنظیم ی آن از منابع علمی دارای و به روز استعمال شده باشد. اگر تاکنون تجربه برگزاری کلاس آنلاین نداشته اید همین اطمینان خاطر را به شما می دهیم که معلم شما پیش از جلسه همه موارد لازم به جهت برگزاری یک کلاس آنلاین باکیفیت و موءثر را به شما توضیح خواهند داد. همه ما می دانیم که کامل بودن یک نقاب است، براین اساس به افراد پشت نقاب (همه فن حریف) اعتماد نمی نماییم چون آن ها اصلی ما درستگو نبوده اند. همین مجله یک نشریه­ ی علمی، آموزشی و ترویجی است و به معرفی بعدها متفاوت تدریس شیمی در ایران و دنیا می پردازد و مقاله­ های ترویجی، مروری و کوتاه را به چاپ می ­رساند. ولی این 70 ساعت تنها به جهت آموزش مطالب نمی باشد و استاد شیروانی در این مدت روزگار تستهای کنکور را هم به جهت داوطلبان حل میکند. همین مجله از چاپ مقاله های پژوهشی که به پایان نامهها و رسالههای دانشگاهی مربوط باشد معذور است. نیز چنین، نوشته می بایست اهمیت رعایت تام نکته های اشاره شده در راهنمای نگارش نوشته تنظیم و تنظیم شده باشد. ابلاغ قادر و ارائه قلیل مانند مطالب درسی (Methods of learning Chemistry lessons)، به کار گیری از راهکارهای سرعت بالا درک 2 قسمت حساس به این معنی که مفاهیم و مسائل، درس دادن تام درسنامه و حل آزمون ها از ویژگیهای آموزشی ما است. در اینجا اکثر به بررسی وب تارنما تدریس خصوصی شیمی در سنندج.