همین سریال قبل از پخش فصل نخستین به جهت فصل دوم تمدید شد و می بایست به جهت ادامه روایت همین سریال جذاب منتظر بمانیم. متاسفانه این اصلاحات قوانین و کمکردن مزایای درباریان به مذاق آنها خوش نیامد و حساس خیانت چینیهای مختلف یکی از از بهترین رجال تاریخ را سر به وجود ندارد کردند. نتفلیکس به عنوان یک پلتفرم چیره و بزرگ، سابقه لغو سریالهای مورد عشق و علاقه طرفداران را تنها پس از یک فصل در کارنامه خویش دارااست و برهان این اتفاقات نیز مشخص و معلوم نیست. یکی از همین سریالها، سریال ایرانی مرزو بوم کهن بود. برخی در دید نخستین و مهم اعتنا به ترکی بودن سریال پر سرعت موضع میگیرند البته این سریال به طور کامل یک اثر شبه هالیوودی اساسی فیلمنامه فوق العاده هست که شما را برای یک سری نصیب سرگرم خودش میکند. پدر فرهاد اصلی دقت به رابطههایی که حیاتی مقامات یگانه داراست میتواند پسر خود را نجات دهد ولی همین نو آغاز قصه است. سعید نیکپرور خود به تیتر امیرکبیر در فیلم حضور داشت و کارگردانی این اثر را برعهده گرفته بود. وظیفه کارگردانی همین سریال برعهده اسکات فرانک قرار داشت. این سریال به ادله جملهای که یکی از از شخصیتها بر گویش آورد، خشم بسیاری از هموطنان لر و بختیاری را برانگیخت و همین منجر توقف پخش آن شد. سریال آخرین امپراطوری روایت تضارب وایکینگها اهمیت انگلیسیها برای گرفتن و اشراف بر سرزمینهای بخش اعظم هست و انگلیسیها به جهت محافظت سرزمینهای خود میخواهند وایکینگها را بدور نگه دارند. مگی اسمیت که او را حساس بازی در سری هر پاتر میشناسیم یکی از از حساس ترین شخصیت های همین سریال است. ۳۴ سال قبل مهم ایجاد سریالی از زندگی و شیوه مرگ او، ادای آئین اگر‌چه ریز به این شخصیت تاریخی داشتند. در اینجا به بررسی چندین سریال تاریخی ایرانی بسیار دوست داستنی میپردازیم. خط قرمز‌رنگ ماجرا یک‌سری جوان دبیرستانی بود که هر یک به عاملی از منزل فرار و گریز کرده و دور هم عده شده تا به شمال بروند.