سگ ها بوی مالک خویش را از 17.7 کیلومتر دورتر می فهمند. پس اگر سگ فارغ از هیچ دلیلی و غیر قابل کنترل پارس کرد بعلت کردار و اخلاقش می باشد. البته چنانچه سگ شما در منزل نیز درگیر کندن کاناپه و تشک هست و به وسایل خانه زخم می‌زند بایستی از یک مربی کمک بگیرید تا همین اخلاق و رفتار را ترک کند. به تیتر مثال هیچ زمان اجازه ندهید که سگ شما با شما در یک رختخواب بخوابد. 8. هر وقتی که سگ را فراخواندید و حیوان نزد شما آمد – هرچقدر نیز که ارتفاع کشیده میباشد – به حیوان پاداش دهید و او را خرید سگ قدرجونی در اصفهان تشویق کنید. مثلاً یک سگ تربیت شده می بایست به محض شنیدن فرمان صاحبش بیدرنگ به فرامین او پاسخ دهد. سپس به سگهای تیم شاهد میزان یک میلی لیتر سرم فیزیولوژی و به سگهای گروه 1، 2 و 3 به ترتیب مقادیر 1/0، 05/0 و 01/0 میلی گرم پودر خشک سم عقرب ادنتوبوتوس به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن در یک میلی لیتر سرم فیزیولوژی حل نموده و به شیوه داخل جلدی در منطقه شکم یا این که مرحله پشتی ران سگها تزریق شد. از نتیجه ها فراوان دیدنی و قابل اعتنا همین مطالعه این بود که سگهای فاقد علایم آنتی بادی منفی( 13.4%)، از نظرپارازیتولوژی مثبت شدند. در غایت بر روی 10قلاده ( 41.6%) از سگهای واجد علایم و 15 قلاده ( 17.4%) از سگهای فاقد علایم ، کالبدگشایی انجام و از بافت طحال آنها اسمیر تهیه و تنظیم و کشت هم داده شد. نشستن سگ بر بر روی پنجه یا این که میان پاهای شما: تعبیر خطا معنی حرکات سگ میتواند ایراد حساس را مخفی کند. به جهت خراش های جزئی، بهترین روش واکسن زدن می باشد و در شرایطی که گاز سگ عمیق یا این که جایش شدید باشد، ایمونوگلوبولین ضدهاری تجویز خواهد شد. از سوی دیگر، ممکن هست نژاد های بزرگ سگ تا سن 2 سالگی هم اولین پریود را تجربه نکنند. فرمانده یگان محیط زیست استان تهران سیستم ناقص رئیس پسماند را نیز در همین مورد قضیه دخیل دانست و اظهار داشت: وجود کم منابع غذایی از طریق پسماند مدیر نشده در شهرها و روستاها به اندازه میباشد تا کلونی سگها تشکیل شود. صاحبان سگها نیز در گوشهای سرگرم تماشای آنها میباشند و مواظبند که به همدیگر آسیبی نرسانند.